Slovensko a Svätá stolica eBook

Fatimma.cz Slovensko a Svätá stolica Image

INFORMACE

Hledáte knihu Slovensko a Svätá stolica? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Emília Hrabovec? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Slovensko a Svätá stolica.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,34 MB

ISBN: 9788081790591

POPIS
Publikácia je výsledkom dlhoročného výskumu v početných zahraničných a domácich archívoch štátnej, cirkevnej i súkromnej proveniencie a ako prvá publikácia na svete aj výskumu v novosprístupnenej pozostalosti hlavného architekta vatikánskej východnej politiky kardinála Agostina Casaroliho v Historickom archíve Štátneho sekretariátu Svätej stolice.Vychádzajúc z tejto bohatej pramennej základne knižka systematicky sleduje a vysvetľuje spleť udalostí a príčinných súvislostí vo vzťahoch medzi Svätou stolicou a Slovenskom a vo vývoji vatikánskej východnej politiky 1962 -1989, začleňuje ich do širšieho kontextu medzinárodného vývoja, oscilujúceho medzi rôznymi fázami studenej vojny a uvoľnenia, do dynamiky vnútroblo-kových a vnútropolitických súvislostí, vnútrocirkevného vývoja v pokonci-lovej Cirkvi a spoločenských a kultúrnych premien a hľadá odpovede na zásadné otázky:V akom historickom kontexte sa táto politika zrodila?Bola jedinou cestou na zabezpečenie prežitia pre prenasledovanú Cirkev, alebo naopak rezignáciou voči komunistickejmoci, ktorá ju nútila ku kompromisom, redukovala jej možnosť otvorene denuncovať perzekúciu a otvárala dverepokusom o jej inštrumentalizáciu v prospech záujmov domácej politickej moci i veľmocí?Aká bola rola „slovenského faktora" v tejto politike?Prečo sa najťažšie rokovania s najmenším úspechom viedli práve o slovenských otázkach s Československom?2. doplnené a rozšírené vydanie
STÁHNOUT ČÍST
Slovensko a Svätá Stolica. Ed. Marta Dobrotková a Mária ...
Slovensko a Svätá Stolica Dobrotková Marta, Kohútová Mária (eds.) Predložený zborník štúdií na relatívne malom priestore poskytuje obraz o vývoji vzťahov medzi Slovenskom a Svätou stolicou. Ide o príspevky, ktoré odzneli na rovnomennej konferencii, ktorej cieľom bolo osvetliť jednu z veľmi dôležitých stránok našich ...
Slovensko a Svätá stolica - brožovaná vazba, slovenský ...
Svätá stolica podala množstvo protestov a nót Slovenskej vláde prostredníctvom jej veľvyslanca vo Vatikáne a svojho chargé d`affaires Mons. Burzia v Bratislave. Odvolávala sa v nich na katolícke zásady a cítenie slovenského obyvateľstva, tiež na kňazské svedomie prezidenta Mons. Jozefa Tisa.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY