Technologie léků eBook

Fatimma.cz Technologie léků Image

INFORMACE

Technologie léků je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miloslava Rabišková. Přečtěte si s námi knihu Technologie léků na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Technologie léků.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,67 MB

ISBN: 8072624238

POPIS
Kniha Technologie léků je koncipována především jako učebnice. Seznamuje čtenáře s aktualizovanou náplní oboru farmaceutická technologie - galenická farmacie. Potřebné informace poskytne i v odborné praxi v oblasti výroby, přípravy i kontroly léčiv. Stěžejním materiálem je nejen pro studenty farmaceutických fakult, ale i pro jiné odborné pracovníky ve farmaceutické výrobě a přípravě léčiv ve zdravotnických zařízeních.Od prvního vydání v roce 1997 vzniklo v oboru farmaceutické technologie díky technizaci a pokroku v oblasti léčivých látek, farmaceutických pomocných látek a aplikačních systémů mnoho nových poznatků. Tento vývoj se promítl ve druhém vydání této učebnice v r. 2001.Třetí vydání publikace odráží nové legislativní požadavky, které se v oblasti farmacie po vstupu do EU zaměřují především na výrobu, přípravu, kontrolu a po­užívání účinnějších a bezpečnějších léčiv. To souvisí i s vydáním nových lékopisů a směrnic implementovaných do naší legislativy. Nové vydání poskytlo možnost text ­aktualizovat, místy zásadně přepracovat, opravit i doplnit.Knihu kromě bohaté obrazové dokumentace doplňuje příloha: významový slovník odborných názvů, slovník názvů lékových forem, názvy aplikačních cest a anglicko-český slovník obalů a aplikačních pomůcek.
STÁHNOUT ČÍST
Kontakty pracoviště - Farmaceutické technologie a kontroly ...
Technologie léků - - popis, komentáře a veškeré informace o knize.
Technologie léků
Posledním z vysokoškolských pracovišť v České republice je Ústav technologie léků, který vznikl na obnovené brněnské fakultě v roce 1991 pod vedením pozdější profesorky Miloslavy Rabiškové. Na Slovensku pak při Univerzitě veterinárního lekárstva a farmácie vznikla i katedra farmaceutickej technológie, kterou rovněž ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY