Čerpanie finančných fondov, Fondy EÚ, Nenávratné finančné príspevky, Verejné obstarávanie - online eBook

Fatimma.cz Čerpanie finančných fondov, Fondy EÚ, Nenávratné finančné príspevky, Verejné obstarávanie - online Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Čerpanie finančných fondov, Fondy EÚ, Nenávratné finančné príspevky, Verejné obstarávanie - online! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Čerpanie finančných fondov, Fondy EÚ, Nenávratné finančné príspevky, Verejné obstarávanie - online a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Čerpanie finančných fondov, Fondy EÚ, Nenávratné finančné príspevky, Verejné obstarávanie - online.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,84 MB

ISBN: 0

POPIS
O produktePríručka Čerpanie finančných fondov, Fondy EÚ, Nenávratné finančné príspevky, Verejné obstarávanie je najpodrobnejšia pomôcka ako krok za krokom získate finančné prostriedky. Ozrejmí Vám činnosti, ktoré musíte realizovať pri výbere dotačného programu, nutné kroky pred podaním žiadosti o finančné prostriedky z fondov EÚ a štátnych podporných programov až po realizáciu samotného projektu. Vďaka jednoduchému vyhľadávaču nájdete vhodný dotačný program podľa oblasti v ktorej pracujete.I.Čerpanie finančných fondov z EÚPoužité skratkyPrehľadštrukturálnych fondov EÚ•Operačné programy implementované prostredníctvom Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013•Bratislavský kraj•Doprava•Informatizácia spoločnosti•Konkurencieschopnosť a hospodársky rast•Vzdelávanie•Výskum a vývoj•Zdravotníctvo•Zamestnanosť a sociálna inklúzia•Životné prostredie•Regionálny operačný programKomunitárne programy•Program Kultúra•Operačný program INTERREG IVC•Rámcový program na podporu konkurencieschopnosti a inovácií (CIP)•7. rámcový program pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity (FP7)•LIFE+•Program Eurostars•Program Media•Európa pre občanovOperačné programy implementované mimo Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013•Program rozvoja vidieka 2007 - 2013•Operačný program rybné hospodárstvoPodpora poľnohospodárstva•Podnikateľskýplán•Finančný plán•Tvorba a podávanie žiadostí•Predpoklady získania podporyProgramy cezhraničnej spolupráce•Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013•Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013•Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013•Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013•ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 - 2013II.Nenávratné finančné príspevkyAko získať nenávratný finančný príspevok•Predkladanie monitorovacích správ projektu prostredníctvom ITMS (IT monitorovací systém)Predkladanie projektov prostredníctvom ITMS (IT monitorovací systém)•Sekcie 1 – 18 •Aktuálne vyhlásené výzvy Financovanie projektovĎalšie povinnosti prijímateľovAko vypracovať projekt o nenávratný finančný príspevokPríručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný III.Verejné obstarávanieRealizácia verejného obstarávania a overovanie verejného obstarávaniaVerejné obstarávanie pri projektoch spolufinancovaných z fondov EÚ •Kontrolný zoznam k identifikácii porušenia pravidiel a princípov verejného obstarávania – vysvetlenia, riziká, príklady a odporúčania•Kontrolný zoznam k identifikácii porušenia pravidiel a princípov verejného obstarávania – časť do uzavretia zmluvy•Kontrolný zoznam k identifikácii porušenia pravidiel a princípov verejného obstarávania – časť týkajúca sa dodatkov k zmluvám•Praktické skúsenosti z verejného obstarávania pri projektoch spolufinancovaných z fondov EÚ - zadávanie podprahových zákaziek v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia•Zadávanie podprahových zákaziek v zmysle legislatívy platnej od 1.4.2011Postup pri súťaži návrhov realizovanej verejným obstarávateľom a vedúcej k zadaniu zákazky na poskytnutie službyPoslanecká novela zákona o verejnom obstarávaní – zák. č. 58/2011 Z.z., vysvetlenia, riziká, odporúčania, príkladyAkým smerom sa bude uberať verejné obstarávanieOtázky a odpovede, praktické postrehy a praktické rady
STÁHNOUT ČÍST
Za desaťročie získala Spišská Nová Ves z eurofondov zhruba ...
Finančný spravodajca. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011498/2020-721 o vydaní doplnenia k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
Zamyslenie sa nad čerpaním financií z fondov EÚ v rokoch ...
Mesto Spišská Nová Ves získalo za predchádzajúcich desať rokov nenávratné finančné príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov približne 18,5 milióna eur. Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca referátu rozvoja mesta Darina Paveleková, samospráva sa aktívne zapája do výziev na čerpanie eurofondov.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY