Management znalostí eBook

Fatimma.cz Management znalostí Image

INFORMACE

Hledáte knihu Management znalostí? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2004 a autorem je Jan Truneček? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Management znalostí.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,30 MB

ISBN: 8071798843

POPIS
Nejednotné, mnohdy rozporné a často i jednoznačně odmítavé názory na management znalostí, a to jak u pracovníků z praxe, tak u ekonomů-teoretiků, přetrvávají a zdá se, že v průběhu doby se dokonce ještě více prohlubují. Přitom znalosti jako jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí v ekonomice představují významnou konkurenční výhodu podniku.Publikace mapuje základní poznání o této nové vědní disciplíně včetně diskuse o jejím celkovém zaměření. Důraz je kladen na praktické využití znalostí pro řízení organizací, tj. na tvorbu znalostí z hlediska požadavku organizace, přístup ke vzdělávání, práci se znalostmi, problematiku učící se organizace atd. Příklady a případové studie zachycují uplatnění managementu znalostí v podnikové praxi.
STÁHNOUT ČÍST
Procesy managementu znalostí | Předpisy, normy, vzory a ...
Management znalostí. Management znalostí slouží k organizaci tacitních informací, které jsou subjektivními znalostmi uchovávané v myslích zaměstnanců. Cílem managementu znalostí je maximalizování využití intelektuálního kapitálu organizace, a to spolu se znalostmi jednotlivých členů v rámci zvýšení výkonnosti ...
Konference Management, znalosti a praxe - jazz-com
Řízení znalostí (anglicky Knowledge Management) je o zvyšování znalostí organizace. Kombinuje vytěžování dat, informací ze systémů (z podnikových aplikací, z internetu, atd.) s rozvojem znalostí lidí (pomocí vzdělávání, zvyšování praktických zkušeností, předávání znalostí a dovedností mezi pracovníky atd.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY