Management znalostí eBook

Fatimma.cz Management znalostí Image

INFORMACE

Management znalostí je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Truneček. Přečtěte si s námi knihu Management znalostí na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Management znalostí.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,41 MB

ISBN: 8071798843

POPIS
Nejednotné, mnohdy rozporné a často i jednoznačně odmítavé názory na management znalostí, a to jak u pracovníků z praxe, tak u ekonomů-teoretiků, přetrvávají a zdá se, že v průběhu doby se dokonce ještě více prohlubují. Přitom znalosti jako jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí v ekonomice představují významnou konkurenční výhodu podniku.Publikace mapuje základní poznání o této nové vědní disciplíně včetně diskuse o jejím celkovém zaměření. Důraz je kladen na praktické využití znalostí pro řízení organizací, tj. na tvorbu znalostí z hlediska požadavku organizace, přístup ke vzdělávání, práci se znalostmi, problematiku učící se organizace atd. Příklady a případové studie zachycují uplatnění managementu znalostí v podnikové praxi.
STÁHNOUT ČÍST
MANAGEMENT ZNALOSTÍ - zcu.cz
trunecek_jan-management_znalosti Author: web Created Date: 10/21/2008 1:35:26 PM ...
Management znalosti | HLEDEJCENY.cz
Management znalostí pracovníků . Máte skvělé, vzdělané a zkušené pracovníky a přesto jejich výkony nebo styl práce jsou naprosto odlišné. Proč tomu tak je a co s tím - tomu se věnuje tato publikace. Kniha je rozdělena do sedmi kapitol.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY