Ivan Kadlečík eBook

Fatimma.cz Ivan Kadlečík Image

INFORMACE

Ivan Kadlečík je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavel Matejovič. Přečtěte si s námi knihu Ivan Kadlečík na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Ivan Kadlečík.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,20 MB

ISBN: 8071494224

POPIS
Pre tvorbu Ivana Kadlečíka, dlhé roky umlčiavaného autora, sú charakteristické hlavne nefiktívne žánrové polohy (esej, úvaha, epištola, denník), v ktorých je výrazne zastúpená autobiografickosť. Vo všetkých jeho prácach je markantný dôraz na morálny rozmer akejkoľvek tvorivej činnosti.
STÁHNOUT ČÍST
Ivan Kadlečík (fan page) - Posts | Facebook
Ivan Kadlečík sa narodil sa 8. apríla 1938 v Modre. Zomrel v Pukanci 15. júla 2014, kde je aj pochovaný. Po štúdiu slovenčiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1956-61) pracoval ako novinár, podieľal sa a vzniku košického časopisu Krok (1966-67). 1968-70 bol šéfredaktorom časopisu Matičné čítanie, od 1990 je zamestnaný na Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave.
Ivan Kadlečík - Wikipédia
Ivan Kadlečík sa narodil 8. apríla 1938 v Modre v rodine evanjelického farára a správcu sirotinca. Jeho život je spätý s viacerými regiónmi Slovenska. Detstvo a dospievanie je spojené predovšetkým s regiónom západného Slovenska. Ľudovú školu navštevoval v Rači, kam bol jeho otec preložený, a neskôr v Pustých Úľanoch.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY