Balanced scorecard eBook

Fatimma.cz Balanced scorecard Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Balanced scorecard! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Balanced scorecard a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Balanced scorecard.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,70 MB

ISBN: 9788072611249

POPIS
Základní kniha renomovaných amerických autorů se zabývá měřením finanční i nefinanční výkonnosti podniků, zvláště pak jejími strategickými předpoklady. Předkládá podnikům originální řešení: metodu Balanced Scorecard (BSC) čili soubor nástrojů vytvářejících integrovaný manažerský systém, jenž zdůrazňuje vzájemnou provázanost hodnotových i nehodnotových kritérií a na základě sledování a řízení výkonnosti podniku v rámci čtyř subsystémů (perspektiva finančních cílů, zákazníků a trhů, podnikových procesů, učení se a růstu, resp. perspektiva zaměstnanců) umožňuje průběžné řízení realizace celkové strategie a zajišťuje i nezbytnou zpětnou vazbu. Autoři zároveň ukazují, jak tento účinný systém v podnikové praxi implementovat. Překlad z angličtiny Marek Šusta.
STÁHNOUT ČÍST
Balanced Scorecard (BSC) - ManagementMania.com
El Balanced Scorecard (BSC / Cuadro de Mando Integral) es una herramienta que permite enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través de cuatro áreas críticas en cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento.
Balanced scorecard - HBR
Balanced Scorecard: A balanced scorecard is a performance metric used in strategic management to identify and improve various internal functions of a business and their resulting external outcomes ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY