Průnik realismu a abstrakce: Jaroslav Klát otec a syn eBook

Fatimma.cz Průnik realismu a abstrakce: Jaroslav Klát otec a syn Image

INFORMACE

Hledáte knihu Průnik realismu a abstrakce: Jaroslav Klát otec a syn? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Barbora Půtová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Průnik realismu a abstrakce: Jaroslav Klát otec a syn.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,11 MB

ISBN: 9788087427712

POPIS
Výtvarná monografie je věnována životům a dílům českých malířů Jaroslava Kláta staršího (1902–1979) a Jaroslava Kláta mladšího (narozen 1962) v kontextu vývojových proměn výtvarného umění 20. a 21. století. Dílo Jaroslava Kláta staršího představuje osobitý most integrující tradici realistické malby s projevy umělecké abstrakce 60. let 20. století. Ačkoliv se jedná o malíře spojeného s regionem Karlovarska, jeho tvorbu formovaly domácí i mezinárodní umělecké vlivy.Proto je Klátovo dílo analyzováno a interpretováno v souvislosti s výtvarnou tvorbou českých i francouzských malířů.V knize jsou systematicky a kontinuálně představeny základní oblasti Klátovy umělecké tvorby, k nimž patřily zejména krajinomalby a zátiší. Zvláštní pozornost je věnována Klátově příklonu k abstraktní malbě a tašismu v 60. letech, jenž lze označit za vrchol jeho experimentálně orientované umělecké tvorby. Závěr Klátovy tvorby představuje jeho návrat k figurativní a realistické malbě, která byla námětem jeho děl v průběhu 70. let.Osobitý kontrapunkt k dílu Jaroslava Kláta staršího představuje malířská tvorba Jaroslava Kláta mladšího. Také jeho dílo nelze generačně ani umělecky zařadit do jednoho výtvarného názoru a proudu. V knize jsou proto identifikovány umělecké směry (fauvismus, futurismus, expresionismus a surrealismus) a prezentováni konkrétní malíři (Miloš Malina, Jan Smetana), na které Klát ve své výtvarné tvorbě volně navázal. Zdůrazněno je zejména setkání Kláta a Smetany, který měl osobní podíl na formování jeho výtvarného rukopisu i utváření uměleckého názoru. Při analýze a interpretaci Klátovy tvorby je zvláštní pozornost věnována moderním výtvarným trendům a dobovému kontextu (normalizační milieu) přelomu 70. a 80. let 20. století, v němž se zásadním způsobem profilovala Klátova malba. Mezi podněty, které ovlivnily Klátovu tvorbu,patřil také jeho studijní pobyt v Paříži a cesty do exotických zemí. V knize jsou popsány a analyzovány základní konstrukční a kompoziční prvky Klátova malířského rukopisu.
STÁHNOUT ČÍST
Půtová Barbora - Knihkupectví Ládví
Život Mládí a studia. Jaroslav Klát se narodil 27. dubna 1962 v Karlových Varech do rodiny malíře Jaroslava Kláta. V Karlových Varech dokončil základní školu a zahájil středoškolské studium na zdejším gymnáziu. Během gymnazijních studií (v letech 1978 a 1979) byl soukromým žákem akademického malíře Miloše Maliny, který Jaroslava Kláta připravil k přijímacím ...
Průnik realismu a abstrakce: Jaroslav Klát otec a syn ...
Průnik realismu a abstrakce. Kdo napsal knihu Průnik realismu a abstrakce? Autorem je Barbora Půtová. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY