Nový pohled na kulturu eBook

Fatimma.cz Nový pohled na kulturu Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Nový pohled na kulturu! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Nový pohled na kulturu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Nový pohled na kulturu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,63 MB

ISBN: 9788020027306

POPIS
Kniha předává nové poznatky o možnostech ovlivňování participace obyvatel na kulturních aktivitách podnikatelům v kultuře, managementům kulturních institucí, politikům a odborným pracovníkům státní, krajské a městské správy, kteří se zabývají rozvojem kultury. Z pozic několika vědních disciplín analyzuje vývoj vnějšího formativního rámce a předpokladů participace na kulturních aktivitách, zabývá se disponibilitou, atraktivitou a dostupností kulturních cílů, upozorňuje na dosud málo využívané aplikační možnosti logistiky, analyzuje vztahy návštěvnosti kulturních cílů a lidnatosti, životní úrovně a cestovního ruchu v krajích České republiky. Získané poznatky vkládá do scénářů možného budoucího vývoje a formuluje z nich zásady pro řízení kultury a kulturních institucí v praxi. Vysvětluje postupy aplikace logistiky v kulturních institucích a při organizování kulturních akcí, obsahuje přehled vhodných metod a inspirativní příklady s bohatým fotografickým doprovodem.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Nový pohled na kulturu | Moja-Kniha.sk
Nový pohled na legendárního písničkáře, který se stal jedním ze symbolů Pražského jara a Sametové revoluce, přináší ve svém portrétu režisérka Krystyna Krauze. Snímek nabídne dokumentární mozaiku událostí Krylova života, vycházející z veřejnosti dosud neznámých archivů.
Nový pohled na kulturu - Petr Pernica | KOSMAS.cz - vaše ...
Diplomová práce s názvem Nový pohled na přírodu a kulturu ve vzdělávání na prvním stupni základní školy je věnován tvorbě a realizaci ekologického výukového programu pro organizaci Lipka. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část sloužící jako východisko k tvorbě ekologického výukového programu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY