Nové české nadační právo v evropském srovnání eBook

Fatimma.cz Nové české nadační právo v evropském srovnání Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Nové české nadační právo v evropském srovnání! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Nové české nadační právo v evropském srovnání a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Nové české nadační právo v evropském srovnání.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,48 MB

ISBN: 9788073579715

POPIS
Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Čtenář v knize nalezne srovnávací analýzu soukromoprávních aspektů českého nadačního práva, obsaženého v novém občanském zákoníku, a německé, švýcarské, rakouské, nizozemské a dnes platné české právní úpravy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech). Kniha je uceleným přehledem historického vývoje i současného stavu nadačního práva v těchto zemích, včetně shrnutí možných budoucích vývojových tendencí. Nadace jsou v Evropě běžně chápány jako osamostatněný majetek, věnovaný zakladatelem určenému účelu, tradičně obecně prospěšnému. Často však slouží i k účelům soukromým – jako prostředek předcházení rodinným sporům, alternativa k dědické sukcesi, jako forma správy majetku apod. Postupem času se i v České republice vytváří prostor pro emancipaci nadačního institutu a překonání zažitého stereotypního chápání nadace jako „pouhého" subjektu nevýdělečné sféry. Spolu s rozšířením využitelnosti právní formy nadace však vzniká i celá řada otázek, na které bude nutno v budoucnu hledat odpověď.
STÁHNOUT ČÍST
Nové české nadační právo v evropském srovnání - Kateřina ...
Kupte knihu Nové české nadační právo v evropském srovnání od Kateřina Ronovská na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %
Nové české nadační právo v evropském srovnání | epravo.cz
Nové české nadační právo v evropském srovnání - Kateřina Ronovská. Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY