Základy ekonomie eBook

Fatimma.cz Základy ekonomie Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Základy ekonomie! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Základy ekonomie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Základy ekonomie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,24 MB

ISBN: 8086119882

POPIS
Stručný průvodce a cvičebnice jsou doplňujícím textem k učebnici Základy ekonomie a vytvářejí předpoklady pro kvalitnější zvládnutí učebního textu. Uspořádání textu odpovídá pořadí kapitol v učebnici a všechny kapitoly obsahují části od vymezení cíle tématu k procvičení látky a jednoduché příklady (k testu a příkladům jsou uváděny správné odpovědi). Uvedeny jsou rovněž základní souvislosti, jejichž význam si mnohdy čtenář při studiu neuvědomuje, ale jejichž pochopení je předpokladem pro rozvoj ekonomického myšlení.Práce s průvodcem a cvičebnicí učebnici nenahrazuje, sama nemůže vést ke zvládnutí ekonomických znalostí na úrovni základního kurzu, ale používání tohoto doplňkového textu zcela určitě znalosti získané studiem učebnice rozvine a prohloubí.
STÁHNOUT ČÍST
Moodle: Základy ekonomie
2) Zopakování základních pojmů, pojem ekonomie a dělení, zadání semestrální práce. 3) Základy z teorie grafů, čtení grafů, ekonomické otázky, hranice produkčních možností, náklady obětované příležitosti.
Základy ekonómie a ekonomiky ~ Ekonómia - Poznámky | Zones.sk
ZÁKLADY EKONOMIE A PODNIKOVÉ EKONOMIKY 10 1.1 Ekonomická teorie Obecná ekonomická teorie jako společensko-vědní disciplína studuje a vysvětluje celou řadu procesů a jevů, jako např. trh a jeho vlastnosti, organizační formy ekonomiky, problematiku zdrojů a jejich vzácnosti, ale také třeba zákony ekonomického chování ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY