Diagnostika retinovaných zubů eBook

Fatimma.cz Diagnostika retinovaných zubů Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Diagnostika retinovaných zubů! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Diagnostika retinovaných zubů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Diagnostika retinovaných zubů.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,31 MB

ISBN: 8024712695

POPIS
Pojmem retinovaný označujeme zub s dokončeným vývojem kořene, který neprořezal do dutiny ústní po fyziologickém období jeho prořezávání a zůstává uvnitř čelisti. Retence je běžně se vyskytující anomálie, která musí být včas diagnostikována a léčena. Přítomnost retinovaného zubu v čelisti může být provázena řadou komplikací, jako například resorpce kořenů sousedních stálých zubů, ankylóza, folikulární cysta, migrace zubu v čelisti a další. Diagnostika je založena na kombinaci klinického a radiologického vyšetření. Klasické radiologické metody, resp. klasické RTG snímky dávají pouze dvourozměrné informace a jednotlivé struktury se na nich překrývají. Výpočetní tomografie (CT) poskytuje obrazy příčných řezů čelistí a není komplikována překrýváním a zkreslením. CT dovoluje vytvářet trojrozměrné rekonstruované obrazy, které zdokonalují prostorovou lokalizaci retinovaných zubů v čelisti. Publikace podává přehled jednotlivých diagnostických metod, jejich indikace, provedení, výhody a nevýhody.
STÁHNOUT ČÍST
Diagnostika retinovaných zubů - Pavlína Černochová, 2006 ...
Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Diagnostika Rentgenové vyšetření. N a rentge novém snímku lze upřesnit polohu zubu v čelisti i stav vývoje zubu, případně patologické nálezy (cysta, projasnění, kondenzace kosti apod.), délku, tvar a počet kořenů, jejich vztah k sousedním zubům i k okolní kosti a vztah dolní retinovaných zubů k ...
Diagnostika retinovaných zubů za 8,68€ | Gorila
Diagnostika retinovaných zubů Prodej skončil. Celobarevná publikace s téměř 340 obrázky se zabývá problematikou do nejmenších podrobností. Diagnostika vychází z klinického vyšetření pacienta, které vždy doplňuje radiologické vyšetření. Kniha podává přehled všech v současnosti dostupných radiologických ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY