Přírodopis 8 Učebnice eBook

Fatimma.cz Přírodopis 8 Učebnice Image

INFORMACE

Hledáte knihu Přírodopis 8 Učebnice? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Jana Skýbová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Přírodopis 8 Učebnice.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,12 MB

ISBN: 9788074893070

POPIS
Třetí z nové řady učebnic přírodopisu pro ZŠ a VG - tzv. nové generace systémových uzčebnic, je aktualizací učebnice Přírodopis 8, v níž byly zohledněny požadavky a podněty učitelů, který ji prakticky používají už téměř 10 let. V učebnici pro 8. ročník je zachováno učivo o savcích a člověku. Nově je v učebnici zpracována kapitola o vývoji člověka, která reaguje na nové vědecké poznatky v této oblasti. Nová je také kapitola o první pomoci, kterou prakticky doplňují nově připravené pracovní listy v pracovním sešitě. Učivo o člověku bude doplněno o 3D modely, které umožní žákům prostorové vnímání vybraných částí lidského těla. Charakteristika učebnice:• vychází ze systematického pojetí výuky přírodopisu (zastoupení jednotlivých témat a jejich rozsah kopíruje původní učebnici) • přináší aktualizovaný obsah • je rozšířena o prvky ekologické výchovy • vhodným a nenásilným způsobem začleňuje okruhy průřezového tématu Environmentální výchova • díky atraktivnímu obrazovému materiálu a promyšleným úkolům motivuje a vede žáky k hlubšímu poznávání • je rozšířena o nové otázky a úkoly, které podněcují aktivitu žáků (osobní, týmovou) a motivují je k bádání a poznávání• věnuje pozornost praktickému využití poznatků (výběr zástupců především z našeho prostředí) • klade důraz na hlubší chápání přírody
STÁHNOUT ČÍST
Přírodopis | Učebnice | Učebnice Vaníček
Přírodopis 8 pro ZŠ a VG - Pracovní sešit 2v1 nová generace; Přírodopis 8 s nadhledem pro ZŠ a víceletá gymnázia - Hybridní pracovní sešit 2v1; Přírodopis pro 8. ročník; Přírodopis pro 8. r. - Člověk, učebnice Miroslav Maleninský
Přírodopis 8 - Člověk : : Učebnice Prodos
Učebnice pro 8. ročník uzavírá tematickým blokem Savci celek zoologie započatý v 7. ročníku. Jeho součástí je také etologie, která zahrnuje i náměty na pozorování a využití jejich výsledků v laboratorní práci. Rozsáhlý celek učebnice tvoří biologie člověka.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY