Poškozený a adhezní řízení v České republice eBook

Fatimma.cz Poškozený a adhezní řízení v České republice Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Poškozený a adhezní řízení v České republice! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Poškozený a adhezní řízení v České republice a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Poškozený a adhezní řízení v České republice.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,90 MB

ISBN: 9878071795599

POPIS
Publikace představuje ucelené zpracování vybraných otázek vztahujících se k problematice postavení poškozeného v českém trestním procesu tj. v rámci předsoudního stadia trestního procesu a stadia projednání trestní věci v řízení před soudem. Zaměřuje se na vývoj právní úpravy, na jednotlivé teoretické otázky a rovněž na ústavněprávní aspekty postavení poškozeného. Samozřejmě neopomíjí ani otázky praxe. Obsahuje proto i přehled judikatury soudu a výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství. Autoři se erudovaným způsobem svým výkladem snaží i o řešení problému, které vznikly po nabytí účinnosti tzv, velké novely trestního řádu v r. 2001. V této souvislosti vyslovují cenné názory de lege ferenda.Komplexně a systematicky pojatá monografie věnovaná problematice doposud opomíjeného institutu poškozeného v širším smyslu slova, se nepochybně stane součástí právnické knihovny všech, kteří se zabývají problematikou trestního práva. Kromě zkušených odborníků z aplikační praxe a akademických pracovišť ji jistě uvítají i studenti právnických fakult, zejména pak ti z nich, kteří se připravují na rigorózní zkoušky nebo jsou již zařazeni do doktorských programu studia.
STÁHNOUT ČÍST
Poškozený a adhezní řízení v České republice - Miloslav ...
Adhezní řízení aneb možnosti poškozeného domáhat se náhrady škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení v rámci trestního řízení ... 370 01 České Budějovice. Tel.: +420 386 323 247 Fax: +420 383 839 361 ... rozhodne, že poškozený nemůže v hlavním líčení uplatňovat nárok na náhradu škody. ...
Poškozený a adhezní řízení v České republice - Miloslav ...
Objednávejte knihu Poškozený a adhezní řízení v České republice v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků
SOUVISEJÍCÍ KNIHY