Teorie a praxe mezinárodních vztahů eBook

Fatimma.cz Teorie a praxe mezinárodních vztahů Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Teorie a praxe mezinárodních vztahů! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Teorie a praxe mezinárodních vztahů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Teorie a praxe mezinárodních vztahů.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,85 MB

ISBN: 0

POPIS
"Učebnice je vyzrálým počinem, který přibližuje systém mezinárodních vztahů a bezpečnostní problematiku posluchačům společenskovědních fakult. Studentům fakulty práva, jakož i graduovaným právníkum srozumitelně vysvětluje strukturovaný obsah materiálních pramenů mezinárodního práva a tím překonává césuru mezi tím, co by mělo být a co ve skutečnosti je.Autor v ní zaznamenává a rozebírá dávné, nedávné a současné zkušenosti jako skutečnosti, jež státy, národní komunity, institucionální entity a lidstvo kolektivně prožily a prožívají. Jejich rozbor je přitom chronologický a selektivní. Přesto poskytuje ucelený a soudržný pohled. Mimoto učebnice poskytuje tolik potřebné analytické vhledy do evoluce teorie mezinárodních vztahů a jejich protilehlých i vzájemně se podporujících doktrín. Je napsána se smyslem pro jednotliviny a jejich vývojové sledy, které nejsou nikdy pominutelné. Naopak jednotliviny jsou nedílnými, organickými součástmi mezinárodních relací. Působí explikativně a poskytují popisovaným mezinárodním událostem reálnost i autenticitu. Tím získává učebnice čtenářskou přitažlivost."prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.Recenzent
STÁHNOUT ČÍST
PdF:OVc007 Teorie a praxe mezinárodních v - Informace o ...
teorie a praxe mezinÁrodnÍch vztahŮ První přístup Po pádu komunismu bude v celém světě převládat jediný legitimní typ režimu: demokratický kapitalismus jako konečná verze lidské ...
Současná teorie mezinárodních vztahů - 2. Neorealismus a ...
Teorie a praxe přechozených vztahů PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2009 V tomto a následujícím čísle Psychologie Dnes se dočtete o přechozených vztazích. V tomto čísle se budeme věnovat především teorii, tj. definici, co je to přechozený vztah, proč vzniká a kde všude můžeme vidět jeho
SOUVISEJÍCÍ KNIHY