Trestný poriadok eBook

Fatimma.cz Trestný poriadok Image

INFORMACE

Trestný poriadok je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Trestný poriadok na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Trestný poriadok.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,22 MB

ISBN: 9788081730801

POPIS
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 16. septembru 2019, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie: zákona č. 6/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2020, zákona č. 214/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. augusta 2019 a zákona č. 231/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2020.
STÁHNOUT ČÍST
Trestný poriadok. Veľký komentár. 3. Aktualizované vydanie ...
Trestný poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní, pričom treba rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb. § 2. Základné zásady trestného konania
Kniha: Trestný poriadok | Knihy.ABZ.cz
Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Trestný poriadok 301/2005, účinný od 01.01.2020
SOUVISEJÍCÍ KNIHY