24.10.1517 - Svatováclavská smlouva eBook

Fatimma.cz 24.10.1517 - Svatováclavská smlouva Image

INFORMACE

24.10.1517 - Svatováclavská smlouva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jindřich Francek. Přečtěte si s námi knihu 24.10.1517 - Svatováclavská smlouva na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: 24.10.1517 - Svatováclavská smlouva.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,52 MB

ISBN: 8086515672

POPIS
Na sklonku 15. a v prvních desetiletích 16. století probíhalo dramatické soupeření českých šlechticů s měšťany královských měst. Konkurenční boj přerostl brzy do politické sféry a významně ovlivnil vývoj českého státu. Provázelo jej i záškodnické působení různých „škůdců zemských“, z nichž nejznámější je patrně Jiří Kopidlanský. Spory částečně ukončila až Svatováclavská smlouva, první doplněk Vladislavského zemského zřízení, vložená do zemských desek 24. října 1517. Kniha Jindřicha Francka uvádí čtenáře do života tehdejší stavovské společnosti, mapuje cestu ke Svatováclavské smlouvě a zároveň přináší poprvé její nezkrácený text.
STÁHNOUT ČÍST
24.10.1517 - Svatováclavská smlouva - Jindřich Francek ...
Na sklonku 15. a v prvních desetiletích 16. století probíhalo dramatické soupeření českých šlechticů s měšťany královských měst.
Svatováclavská smlouva - Wikipedie
Smlouva svatováclavská, smlouva, která ukončila období vypjatého soupeření mezi královskými městy a šlechtou; uzavřena 24.10. 1517 na českém sněmu (zahájeném 28. 9., tj. v den sv. Václava). Stanovila zásadu, že šlechtici mají být souzeni soudem zemským a měšťané královských měst soudy městskými.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY