Evropské právo eBook

Fatimma.cz Evropské právo Image

INFORMACE

Evropské právo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Evropské právo na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Evropské právo.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,58 MB

ISBN: 9788074005466

POPIS
Páté vydání populární učebnice je nejen systematickým výkladem unijního práva, ale i komentářem ke klíčovým ustanovením tohoto právního odvětví:přináší výklad pramenů primárního a rovněž i sekundárního unijního práva, reflektuje ideový kontext a rozvoj základních konceptů, na nichž je evropská integrace a především Evropská unie postavena, zohledňuje změny, jež se týkají poslední bankovní a finanční krize, úrovně vztahu unijního práva k právním řádům členských států při prosazování zásady přednosti unijního práva, oblasti měnové unie a v neposlední řadě i uskutečňování sociální a energetické politiky,obsahuje podrobný přehled judikátů Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie, rozhodnutí Komise a i některých soudů členských států, které jsou v textu učebnice vykládány.
STÁHNOUT ČÍST
Kontinentální evropské právo - Wikipedie
Evropské (kontinentální) právo (ve světě označováno jako civil law) nebo také kontinentální typ právní kultury je nejrozšířenější typ práva na světě. Kromě zemí kontinentální západní Evropy, kde se vyvinul, tvoří základ práva řady států na ostatních kontinentech, bývalých kolonií.
Evropské mezinárodní právo soukromé | Právnická fakulta
Eur-Lex nabízí přístup k právu EU, judikatuře Soudního dvora Evropské unie a ostatním veřejným dokumentům EU a rovněž autentickému elektronickému vydání Úředního věstníku EU - ve 24 jazycích.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY