Nový regionalismus eBook

Fatimma.cz Nový regionalismus Image

INFORMACE

Nový regionalismus je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Eva Cihelková akol.. Přečtěte si s námi knihu Nový regionalismus na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Nový regionalismus.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,28 MB

ISBN: 8071798088

POPIS
Nový regionalismus představuje nejnovější vlnu vývoje regionální integrace, ve které dochází k nebývalému rozmachu a proměnám regionální integrace. Tyto proměny spolu s dnes již doslova globálním rozměrem regionalismu vyvolávají mnohé otázky související s rozvojem celé světové ekonomiky i jejích jednotlivých aktérů (včetně Evropské unie, České republiky, jednotlivých podnikatelských subjektů a tvůrců hospodářsko-politických strategií).Publikace Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská unie) se tématem nového regionalismu zabývá jak v rovině aplikační - získané poznatky aplikuje na konkrétní vývoj regionální integrace ve světě, na případ nejhlubší regionální integrace (Evropská unie) i na proces začleňování České republiky do evropské a světové ekonomiky. Je rozdělena do čtyř základních kapitol: první kapitola se zabývá teoretickými přístupy jako reálný jev, tj. zaměřuje se zejména na aktuální praxi regionální integrace a aplikuje na ní strukturované poznatky a výstupy předchozí kapitoly. Třetí kapitola se již zcela specificky zabývá důsledky nového regionalismu pro Evropskou unii a jeho projevy v praxi evropského regionalismu. Ve čtvrté kapitole se autorský kolektiv zaměřuje na ještě konkrétnější případ, a to na Českou republiku.Kniha je vhodná pro podnikatele, jejichž aktivity jsou dnes výrazně determinovány mezinárodním prostředím, státní správu, na níž mají akce na regionální úrovni výrazný dopad, odbornou veřejnost, která hledá nové pohledy na rodící se řád globální ekonomiky i společnosti, i vysokoškolské studenty, a to nejen ekonomických oborů.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Nový regionalismus - Eva Cihelková | Dobré Knihy.cz
Nový regionalismus představuje nejnovější vlnu vývoje regionální integrace, ve které dochází k nebývalému rozmachu a proměnám regionální integrace. Tyto proměny spolu s dnes již doslova globálním rozměrem regionalismu vyvolávají mnohé otázky související s rozvojem celé světové ekonomiky i jejích jednotlivých ...
Nový regionalismus. Teorie a případová studie (Evropská ...
Nový regionalismus Teorie a případové studie (Evropská unie) Přihlášení ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY