Společenství vlastníků bytových jednotek 2011 eBook

Fatimma.cz Společenství vlastníků bytových jednotek 2011 Image

INFORMACE

Společenství vlastníků bytových jednotek 2011 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Kocourek. Přečtěte si s námi knihu Společenství vlastníků bytových jednotek 2011 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Společenství vlastníků bytových jednotek 2011.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,48 MB

ISBN: 9788073170899

POPIS
Aktualizované vydání knihy Společenství vlastníků bytových jednotek 2011 je určeno především pro členy výboru "Společenství vlastníků jednotek", účetní těchto společenství, vlastníky bytových jednotek a spoluvlastníky nebytových prostor v rámci SVJ, pracovníky správních firem jakož i pro všechny zájemce o danou tématiku.Originalita zpracování spočívá především v komplexním pojetí autorského díla, zcela zaměřeného na problematiku Společentví vlastníků jednotek.Kniha se skládá ze tří základních částí:V první části je zařazena právní úprava bytů a nebytových prostor, včetně vzorových stanov SVJ. Změny od posledního vydání spočívají v aktualizaci publikovaných právních předpisů v důsledku vydaných novel, v doplnění aktuální judikaturou a v aktualizaci poznámek v publikované části občanského zákoníku ke způsobu stanovování nájemného z bytu. Zárveň bylapublikace doplněna zcela novým nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.Druhá část rozpracovává problematiku bezpečnosti práce, požární ochrany, údržby a revize technických zařízení SVJ.(Ve druhé části se aktualizace týkají především vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 (příloha A, B a C), provádení kontrol a revizí elektrických spotřebičů, kontroly žebříků, příklady osnov školení běžného zaměstnance společenství vlastníků, nové tabulky rizik. Nové zařazena je kapitola "Pracovní úrazy".) Třetí část obsahuje téma účetnictví a daní ve společenství, především způsob vedení účetnictví a daňové povinnosti SVJ. (Změny ve třetí části jsou v aktualizaci vyhlášky č. 504/2002 Sb., kde došlo k rozšíření části Daňové povinnosti SVJ a k zahrnutí variabilního pohledu na vlastnictví dlouhodobého majetku SVJ.) Znalost publikace chrání členy výboru SVJ, ale i vlastníky jednotek před případným řízením ve věci náhrady škody a zároveň jim umožní kvalifikovaně řešit individuální požadavky vlastníků jednotek ve věci užívání společných prostor.
STÁHNOUT ČÍST
Společenství vlatníků bytových jednotek 2011 - Jaroslav ...
Společenství vlastníků bytových jednotek Gorkého 1194/2, Liberec. IČO: 25461401, sídlo firmy, předmět podnikání firmy. Aktuální i úplný výpis firmy Společenství vlastníků bytových jednotek Gorkého 1194/2, Liberec z Obchodního rejstříku - majitelé, vedení firmy, vztahy osob. Nabídky volných pracovních míst Společenství vlastníků bytových jednotek Gorkého ...
Společenství vlastníků bytových jednotek Na Sekyře 2005 ...
Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v České republice v roce 2011 více než 50 tisíc společenství vlastníků jednotek, v rámci kterých se nacházelo 1,2 milionu bytů. Proto tyto subjekty sdružující vlastníky bytových a nebytových jednotek zná prakticky každý.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY