Ischémie mozku eBook

Fatimma.cz Ischémie mozku Image

INFORMACE

Ischémie mozku je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Beneš. Přečtěte si s námi knihu Ischémie mozku na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

NÁZEV SOUBORU: Ischémie mozku.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,45 MB

ISBN: 9788072621866

POPIS
Publikace nabízí souhrn základních znalostí o centrálních mozkových příhodách, které představují v České republice třetí nejčastější příčinu úmrtí. Kniha přináší přehlednou orientaci v komplexní problematice aktivního řešení tohoto onemocnění, neboť léčba ischemického postižení mozku je v rukou nejen neurologů a internistů, ale od padesátých let minulého století se na léčení významně podílejí i chirurgové.Ischémie mozku je evergreenem všech neurooborových časopisů a samotnou problematikou mozkové ischémie se zabývá několik specializovaných časopisů. Všechny neurologické a neurochirurgické sjezdy věnují velké bloky cerebrovaskulárnímu onemocnění. Totéž platí pro sjezdy fyziologů, anatomů, biochemiků a neurovědců v širším slova smyslu, radiologů, cévních chirurgů, internistů, rehabilitačních lékařů atd.I když je mozková ischémie velmi častým onemocněním, zpráv o chirurgickém a intervenčním řešení je dosud málo. Je to tím paradoxnější, že léčebné výsledky jsou dobré a pro lékaře přináší rekonstrukční model léčby plné uspokojení. Tato publikace autorů z jednoho z nejvýznamnějších pracovišť nabízí souhrn základních znalostí a orientaci v komplexní problematice aktivního řešení tohoto onemocnění.
STÁHNOUT ČÍST
Ischémie mozku | KNIHCENTRUM.cz
CT mozku 1 h 10 min od počátku příznaků ukazuje rozvoj ischemie v povodí a. cerebri media (ACM) vpravo (A). Snížení perfuze - CBF mapa (B), krevního objemu - CBV mapa (C) a prodloužení time to peak - TP mapa (D) v teritoriu ACM vpravo s maximem změn v oblasti bazálních ganglií (jádro ischemie).
Ischémie mozku - Vladimír Beneš | Knihy Dobrovský
NEUROCHIRURGICKÁ LÉČBA ISCHEMIE MOZKU MUDr. Milan Mohapl, MUDr. Filip Kramář, doc. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Neurochirurgická klinika 1. LF UK a IPVZ, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Autoři seznamují se spektrem neurologických výkonů v léčbě ischemie. Dominantní místo zaujímá karotická mikroendarterekto-mie.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY