Malířství eBook

Fatimma.cz Malířství Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Malířství! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Malířství a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Malířství.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,11 MB

ISBN: 8025102866

POPIS
Přínosem tohoto přehledu vývoje malířství od starověku až po současnost je především hledání vzájemných souvislostí mezi díly jednotlivých období dějin umění. Čtenář je seznámen s fakty ze života malířů a zároveň jsou mu srozumitelným způsobem vysvětleny také důvody, které vedly ke konkrétní podobě uměleckého díla. Český čtenář jistě ocení u nás ještě stále málo známé nové přístupy k rozboru a interpretaci obrazů. Autor knihy se snaží pomocí přehledných časových os zasadit vznik malířských děl do historických souvislostí, čímž usnadňuje porozumění souvislého textu. Ten je doplněn nejen kvalitními reprodukcemi probíraných děl, ale také vysvětlením různých malířských technik. Čtenáři s hlubším zájmem v knize naleznou rovněž komentáře ke slavným pracím z oboru dějin umění a kultury. Malá encyklopedie malířství je vhodná jak pro laiky z řad zájemců o výtvarné umění, tak pro profesionály, kteří zde rychle naleznou potřebnou informaci.
STÁHNOUT ČÍST
Baroko-oděv, hudba, architektura, malířství - Umění ...
Charakteristika malířství • druhy malířství se v renesanci objevují shodn ě, tak jako u gotiky : - nást ěnná malba, desková malba, knižní malba, malba na skle • v renesanci se ovšem velmi rozší řila olejomalba , která vedla k rozší ření malby na plátno, tak jak ji známe dnes: - zdokonalila se technika fresky tzv.
PDF RENESANČNÍ MALÍŘSTVÍ V ITÁLII - zamecek
Malířství. Barokní malířství si libovalo v líčení velkolepých mytologických a alegorických výjevů, oslavujících v podobě antických bohů nebo hrdinů příslušníky panovnických nebo šlechtických rodů, nebo v sugestivním zobrazování ukrutných scén mučení křesťanských světců.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY