Termodiagnostika eBook

Fatimma.cz Termodiagnostika Image

INFORMACE

Termodiagnostika je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Viera Peťková. Přečtěte si s námi knihu Termodiagnostika na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Termodiagnostika.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,35 MB

ISBN: 9788081261329

POPIS
Účelom monografie je podať čo možno najkomplexnejšie informácie pracovníkom, ktorí sa zaujímajú o infračervenú termodiagnostiku, pracujú s termografickými kamerami a vôbec pre širokú verejnosť. Manažéri v nej majú možnosť získať informácie ako aplikovať danú techniku v rôznych odvetviach. V prevádzke pre jej bezpečnosť, spoľahlivosť a vysokú investičnú návratnosť vložených prostriedkov.Obsah knihy je rozdelený na jednotlivé kapitoly. Teplo a teplota, prostriedky na meranie teploty, rôzne druhy prenosu tepla a teória termografie. Čitateľ má možnosť sa podrobne oboznámiť o infračervenej meracej technike, ktorá doteraz v takom rozsahu nebola publikovaná a o rôznorodosti jej praktických aplikácií. V závere knihy sú popísané zásady tvorby správ a dokumentácie merania ako i certifikačný proces.Autormi knihy sú doc. Ing. Viera Peťková, PhD. a Ing. Jiří Svoboda, obidvaja sú dlhoroční skúsení pracovníci v danej oblasti.Kniha má tvrdú väzbu s rozsahom 310 strán s množstvom farebných obrázkov.Táto knižka môže poslúžiť študentom, technikom a všetkým, ktorých zaujímajú nové technológie. Zvlášť certifikovaným pracovníkom, ako študijná literatúra k certifikačnej skúške.
STÁHNOUT ČÍST
Odborné školení "Profesionální termodiagnostika ...
Infračervená termografie je vědní obor, který se zabývá analýzou rozložení teplotního pole na povrchu tělesa, a to bezkontaktním způsobem. Úkolem termografie je analýza infračervené energie vyzařované tělesem.Termografickým měřicím systémem lze zobrazit teplotní pole měřeného objektu, ale pouze na jeho povrchu. Obor termografie se v širším měřítku rozvinul ...
Termovizní měření staveb, průmyslových a elektro zařízení ...
Zjišťování teplotních rozdílů na přesně definovaných místech povrchu těla dokáže odhalit příčiny zdravotních problémů.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY