Slovník Grafiky 2 eBook

Fatimma.cz Slovník Grafiky 2 Image

INFORMACE

Slovník Grafiky 2 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Kokolia. Přečtěte si s námi knihu Slovník Grafiky 2 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Slovník Grafiky 2.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,55 MB

ISBN: 9788087108741

POPIS
Od roku 1992 začala na Grafice 2 vznikat tajná nauka o obrazu. Jejím posláním bylo zkomplikovat studium. Studenti museli brát obrazy doslova a slova obrazně. Určité pojmy získávaly neurčité významy a naopak. I nakreslení obyčejné čáry se stávalo traumatizující zkušeností, která nebyla vždy bez následků. Pro definitivní formu utajení dogmatu zvolil Vladimír Kokolia formu skript. AVU je vydala v roce 2008 pod názvem Slovník Grafiky 2. Brožurka ovšem nikdy nebyla v distribuci. Některé prameny zpochybňovaly její samotnou existenci. Vlastně teprve Slovník Vladimír Kokolia Kateřiny Š. stvrdil, že Slovník Grafiky 2 vznikl, a že se stále předává. Nastala nová epocha, na které se tentokrát mohou podílet i laičtí vyznavači obrazu. V letech 1999 – 2005 studovala Kateřina Šedá v atelieru Grafika 2 na AVU. Po celou dobu svého studia si vedla deník o svém učiteli Vladimíru Kokoliovi a jeho formě výuky. Její postřehy a zápisky jsou často motivovány snahou vymezit se proti „návodu“ svého pedagoga a uvěřit vlastnímu vnímání světa. Paradoxně právě tohle může být jedno z nejsilnějších poselství Slovníku Vladimíra Kokolii – jeho nauka o obrazu je natolik strhující, že nakonec student zjistí, že nejlepší je přijít si na všechno sám.
STÁHNOUT ČÍST
2D grafika, vektorová grafika, rastrová grafika- Slovník ...
Program chodí na operačních systémech typu Windows, Linux, MacOS, OS/2, Solaris a dalších. Podmínkou je dosažitelnost knihovny Java (verze 1.4) Další vlastnosti programu: překládá výrazy z jednoho jazyka před druhého i zpětumožňuje třídit a hledat hesla rovněž mimo fonetického přepisu výslovnostipodporuje automatický překlad textu vloženého před systémové ...
Vladimír Kokolia: Slovník Grafiky 2. Kateřina Šedá ...
Určité pojmy získávaly neurčité významy a naopak. I nakreslení obyčejné čáry se stávalo traumatizující zkušeností, která nebyla vždy bez následků. Pro definitivní formu utajení dogmatu zvolil Vladimír Kokolia formu skript. AVU je vydala v roce 2008 pod názvem Slovník Grafiky 2. Brožurka ovšem nikdy nebyla v distribuci.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY