Reedukace specifických poruch učení eBook

Fatimma.cz Reedukace specifických poruch učení Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Reedukace specifických poruch učení! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Reedukace specifických poruch učení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Reedukace specifických poruch učení.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,71 MB

ISBN: 9788026206453

POPIS
Specifické poruchy učení (SPU) patří mezi nejčastější obtíže, s nimiž se učitelé u žáků setkávají. Kniha zkušených autorek, které se problematikou SPU dlouhodobě zabývají, v první části charakterizuje jednotlivé poruchy z hlediska terminologie, příčin a projevů.Stěžejní, druhá část knihy se věnuje jednotlivým metodám reedukace SPU. Důležité je také představení pomůcek, pracovních materiálů a kompenzačních technik. Několik kapitol je věnováno představení metod hodnocení žáků se SPU ve školách, metod domácí práce a přípravy na vyučování.
STÁHNOUT ČÍST
Reedukace specifických poruch učení - Drahomíra Jucovičová ...
Obecné zásady reedukace specifických poruch učení. Jak již bylo uvedeno, reedukační proces znamená postupný rozvoj, zlepšování úrovně porušených nebo nevyvinutých funkcí potřebných pro čtení, psaní a počítání (např. rozvoj porušených funkcí zrakového vnímání).
ONLINE SETKÁNÍ: Reedukace specifických poruch učení v ...
Specifické poruchy učení (SPU) patří mezi nejčastější obtíže, s nimiž se učitelé u žáků setkávají. Kniha zkušených autorek, které se problematikou SPU dlouhodobě zabývají, v první části charakterizuje jednotlivé poruchy z hlediska terminologie, příčin a projevů. Stěžejní, druhá část knihy se věnuje jednotlivým metodám reedukace SPU.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY