Poradca 2006/11 eBook

Fatimma.cz Poradca 2006/11 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Poradca 2006/11! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Poradca 2006/11 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Poradca 2006/11.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,44 MB

ISBN: error

POPIS
Blížiace sa letné obdobie je v tomto roku u nás spojené nielen s dovolenkami, ale i s predčasnými voľbami. Parlament, ktorý odchádza, nám zanechal niekoľko právnych noriem, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. júla 2006. Je to predovšetkým zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákon o inšpekcii práce. Obidva zákony sú doplnené komentárom k jednotlivým ustanoveniam. V týchto dňoch nás všetkých najviac zaťažuje problém ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Autori rovnako upozorňujú na problematiku mimoriadnej účtovnej závierky, dovoleniek a na príspevok týkajúci sa právneho postavenia "predbežnej" spoločnosti s ručením obmedzeným.
STÁHNOUT ČÍST
PDF 26. máj 2006, Bratislava
Okrem toho sa rozšírila aj štruktúra internej obchodnej siete o pozíciu finančný poradca - vedúci skupiny (FP - VS), čím sa zvýšila motivácia spolupracovníkov. V rámci organizačnej štruktúry internej obchodnej služby riaditeľovi internej obchodnej služby
PDF Príloha Ł. 1 k opatreniu Ł. 6 482/2003-92
Okrem toho sa rozšírila aj štruktúra internej obchodnej siete o pozíciu finančný poradca - vedúci skupiny (FP - VS), čím sa zvýšila motivácia spolupracovníkov. V rámci organizačnej štruktúry internej obchodnej služby riaditeľovi internej obchodnej služby
SOUVISEJÍCÍ KNIHY