Memorandum národa slovenského eBook

Fatimma.cz Memorandum národa slovenského Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Memorandum národa slovenského! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Memorandum národa slovenského a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Memorandum národa slovenského.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,49 MB

ISBN: 9788081280085

POPIS
Memorandum národa slovenského z roku 1861 predstavuje v našich dejinách pre slovenský národ významný medzník. Jeho koncipovaním, schválením a predložením najvyšším politickým kruhom kulminuje národno-emancipačné úsilie protagonistov slovenského národného hnutia, ktorí v šesťdesiatych rokoch 19. storočia nadviazali na aktivity štúrovskej generácie z revolučného obdobia 1848 - 1849. Prakticky to bola tá istá generácia, s mladšími a staršími príslušníkmi.V udalostiach sa odzrkadľuje vedomie kontinuity s revolučným bojom Slovákov za národnú slobodu a s nosným slovenským národnorevolučným dokumentom - so Žiadosťami slovenského národa (1848). Bol to prvý dokument usilujúci sa riešiť slovenskú otázku na štátnej úrovni. V žiadostiach aktéri požadovali pre slovenský národ právo na sebaurčenie v mnohonárodnostnom Uhorsku na etnicky vymedzenom území, t. j. uznanie Slovákov za samobytný národ s určitou autonómiou na území, ktorý obýval.
STÁHNOUT ČÍST
Dokument: Memorandum národa slovenského (1861)
Knihy s touto tématikou. František Bokes, Memorandum v slovenskej literatúre, SVKL - Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1961; Pavol Parenička, Memorandum národa slovenského v dejinnom kultúrnopolitickom kontexte, Slovenská národná knižnica, 2011; Konštantín Čulen, Memorandum národa slovenského z roku 1861, Hlinkova slovenská ľudová strana, 1941
Rok 1861: Memorandum národa slovenského - cesta k ...
Memorandum slovenského národa Po páde Bachovho absolutizmu sa pre uhorskú vládu otvoril priestor na opätovné oživenie idey jednotného uhorského národa so všetkými dôsledkami, vrátane maďarizácie nemaďarských národov.. Začiatkom 60. rokov u predstaviteľov slovenského politického života myšlienky národnej emancipácie Slovákov stále žili, preto začínajú ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY