Etika pro pomáhající profese eBook

Fatimma.cz Etika pro pomáhající profese Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Etika pro pomáhající profese! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Etika pro pomáhající profese a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

NÁZEV SOUBORU: Etika pro pomáhající profese.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,63 MB

ISBN: 8072543296

POPIS
Pomáhající profese představují poměrně široký soubor nejrůznějších povolání majících vztah k bezprostřední práci s lidmi, jsou však mnohem více službou a posláním, než rutinní prací. Jen velmi obtížně si proto tuto činnost dokážeme představit při absenci etických souvislostí. Předkládaná kniha si ovšem nečiní nárok na úspěšné nalézání odpovědí na složité otázky lidské existence, ale podobá se spíše hledání nejrůznějších souvislostí a vztahů. Nechce být ani jen pouhým shrnutím základních etických pojmů a principů, i když se jich v jednotlivých kapitolách dovolává. Cílem knihy je tak především snaha upozornit čtenáře na mnohé etické problémy související s vlastním výkonem pomáhajících profesí. Nabízí mu jednak náměty k zamyšlení a snaží se jej přimět k dalšímu studiu naznačených etických otázek a problémů. Upozorňuje také čtenáře na možná rizika při výkonu pomáhajících profesí, ale zároveň mu ponechává dostatečný prostor k zaujmutí vlastního názoru na řešené otázky, popřípadě i k polemice.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Psychopatologie pro pomáhající profese
Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. - Vyd. 3., rozš. a přeprac. - Praha : Portál, 2004. - 872 s. ISBN 80-7178-802-3 159.97 * 616.89-008 * 616.89-008.447 • psychopatologie • duševní poruchy • poruchy chování • učebnice 616 - Patologie. Stomatologie. Pediatrie 37.016 - Učební osnovy.
Etika pro pomáhající profese - eCUNI webová knihovna
Kupte knihu Etika pro pomáhající profese od Jiří Jankovský na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %
SOUVISEJÍCÍ KNIHY