Kreativita učitele při práci s technickými materiály eBook

Fatimma.cz Kreativita učitele při práci s technickými materiály Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Kreativita učitele při práci s technickými materiály! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Kreativita učitele při práci s technickými materiály a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Kreativita učitele při práci s technickými materiály.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,18 MB

ISBN: 9788072254347

POPIS
Pedagogika vychází z poznání, že tvořit v širokém smyslu slova může každý člověk, že tvořivost se může projevit v každé činnosti. Opírá se o praktické zkušenosti, že tvořivost lze rozvíjet a cvičit. Ve školních institucích jde především o vytváření předpokladů pro tvořivost a o vyhledávání talentu. Významné aspekty intervence tvořivosti ve škole realizuje „tvořivý učitel“ a jeho kreativní přístup výuce, ale hlavní podíl na rozvoji tvořivosti dětí má prostředí, ve kterém vyrůstají, jejich rodina. Teoretická část odborné publikace se zabývá rozvojem tvořivosti jedinců v rodině a ve škole. V závěru teoretické části je popisovaná tvořivost učitele, jeho možnosti realizovat rozličné edukační strategie včetně výukových projektů (například technických projektů s praktickým zaměřením), které podněcují žáky k tvořivosti ve vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“. V aplikační části jsou uvedeny konkrétní technické projekty, které autor realizoval s žáky na 2. stupni základní školy (praktické). Jedná se o prezentaci výstav prací žáků na ZŠ i v galeriích, které si získaly dobu realizace svou prestiž a staly inspirací pro nejen pro žáky, ale zejména pro učitele na všech typech škol. Z dalších technických projektů je popisován Den nové techniky. Realizací tohoto projektu se žáci I. stupně ZŠ mohou seznámit s nejnovějšími stroji a technikou užívanou ve výchovně vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ při práci s technickými materiály. Čtenáři se mají možnost seznámit i s různými soutěžemi zručnosti žáků v technických dovednostech nebo v přesnosti rýsování. Aplikační část uzavírají implementované technické projekty, které podporují empatií žáků. V závěru kapitoly jsou uvedeny i možnosti využití realizovaných technických projektů ve školních institucích.
STÁHNOUT ČÍST
Kreativita, kreativnost | Slovník cizích slov
Objednávejte knihu Kreativita učitele při práci s technickými materiály v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků
Nyní vychází již druhá odborná publikace... - Fakulta ...
Pedagogika vychází z poznání, že tvořit v širokém smyslu slova může každý člověk, že tvořivost se může projevit v každé činnosti....
SOUVISEJÍCÍ KNIHY