Politika vědou a uměním eBook

Fatimma.cz Politika vědou a uměním Image

INFORMACE

Politika vědou a uměním je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Tomáš Garrigue Masaryk. Přečtěte si s námi knihu Politika vědou a uměním na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Politika vědou a uměním.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,80 MB

ISBN: 9788086142371

POPIS
28. svazek spisů T. G. Masaryka obsahuje články, stati a studie z let 1911-1914 publikované v českých a německých odborných časopisech a v českých a německých denících. Tématicky jsou Masarykovy texty zaměřeny na vnitřní a zahraniční politiku, ekonomické problémy předválečného období a na otázky spjaté se smyslem českých dějin. Politické a filozofické texty doplňují přehledy anotované odborné a umělecké literatury, jež pravidelně vydával v měsíčníku Naše doba. Masarykovy články, stati a studie doplňuje rozsáhlá ediční poznámka.
STÁHNOUT ČÍST
Recenze Politika vědou a uměním - Heureka.cz
Spisy T. G. Masaryka. Sv. 28 Články, stati a studie z let 1911-1914 publikované v českých a německých odborných časopisech a v českých a německých denících. Tématicky jsou Masarykovy texty zaměřeny na vnitřní a zahraniční politiku, ekonomické problémy předválečného období a na otázky spjaté se smyslem českých dějin.
Kniha: Politika vědou a uměním(Tomáš Garrigue Masaryk) za ...
Politika vědou a uměním. Texty z let 1911-1914. 28. svazek spisů T. G. Masaryka obsahuje články, stati a studie z let 1911-1914 publikované v českých a německých odborných časopisech a v českých a německých denících. Tématicky jsou Masarykovy texty zaměřeny na vnitřní a zahraniční politiku, ekonomické problémy ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY