Rozpočet a politiky Evropské unie eBook

Fatimma.cz Rozpočet a politiky Evropské unie Image

INFORMACE

Rozpočet a politiky Evropské unie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Petr König. Přečtěte si s námi knihu Rozpočet a politiky Evropské unie na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Rozpočet a politiky Evropské unie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,16 MB

ISBN: ",

POPIS
Její první vydání bylo publikováno již v roce 2004. V té době se jednalo o první knihu na českém trhu podrobně se věnující tematice rozpočtu Evropské unie. Tento primát zůstal zachován i pro druhé vydání knihy, které oproti vydání prvnímu zaznamenalo změny především v popisu výdajů rozpočtu, a to s ohledem na zahájení nového rozpočtového období 2007-2013. Výrazně byla též rozšířena kapïtola o případných reformách rozpočtu EU.Autoři si kladou za cíl představit čtenářům charakter a strukturu rozpočtu Evropské unie prostřednictvím příjmového naplnění a konkrétních výdajových politik, a to mimo jiné právě i z úhlu pohledu jejich rozpočtové náročnosti. Čtenář tak získá plastičtější představu o roli rozpočtu v procesu evropské integrace a bude schopen si historický vývoj jednotlivých politik propojit s přesnou řečí čísel. Dalším cílem autorů je přispět do debaty o možných změnách příjmové i výdajové strany rozpočtu, která bude probíhat nejen v roce 2009, kdy má Evropská komise představit svůj reformní návrh, ale též v letech následujících.Publikace je určena nejen odborníkům na evropskou integraci, ale i učitelům, vysokoškolským studentům, zaměstnancům státní správy i místní samosprávy, stejně jako širší veřejnosti zajímající se o rozpočtové a věcné aspekty vývoje Evropské unie.
STÁHNOUT ČÍST
Rozpočet a politiky Evropské unie, Příležitost pro změnu ...
První vydání knihy Rozpočet a politiky Evropské unie bylo publikováno v roce 2004. V té době se jednalo o první knihu na českém trhu podrobně se věnující tematice rozpočtu Evropské unie. Tento primát zůstal zachován i pro druhé vydání knihy, které oproti vydání prvnímu zaznamenalo změny především v popisu výdajů ...
Rozpočet a politiky Evropské unie, Příležitost pro změnu ...
Rozpočet EU Příjmy rozpočtu Evropské unie pocházejí z různých zdrojů, mezi něž patří i procentuální část hrubého národního příjmu jednotlivých členských států. Tyto peníze jsou vynakládány na nejrůznější činnosti Unie - od zvyšování životní úrovně lidí v chudších regionech po opatření ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY