Nákladový controlling eBook

Fatimma.cz Nákladový controlling Image

INFORMACE

Hledáte knihu Nákladový controlling? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Alžbeta Foltínová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Nákladový controlling.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,72 MB

ISBN: 9788081681080

POPIS
Publikácia Nákladový controlling – prípadové štúdie je vynikajúcou učebnou pomôckou, vďaka ktorej si študenti môžu preveriť svoje teoretické poznatky z oblasti nákladového controllingu a zistiť, či ich vedia efektívne využiť pri riešení praktických príkladov. Autori publikácie prinášajú viac ako 70 príkladov, na ktorých sa študenti môžu otestovať. V závere publikácie ponúkajú vzorový test a vzorové teoretické otázky, vďaka ktorým študenti zistia, či sú dostatočne pripravení na zápočet a skúšku. Publikácia je určená najmä študentom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale môže byť dobrou študijnou pomôckou aj pre študentov iných fakúlt ekonomického zamerania.
STÁHNOUT ČÍST
Nákladový controlling - Alžbeta Foltínová a kolektív ...
Nákladový controlling a řízení po linii výkonů; Kalkulace výkonů, jejich struktura a využití v řízení. Tendence ovlivňující předmět a rozsah kalkulací; Metoda odděleného řízení fixních a variabilních nákladů (Direct Costing) a její současné aplikace.
Manažerské účetnictví a controlling | Knihy Grada
Nákladový controlling si vyžaduje dôslednú analýzu dát, ktoré zasahujú do viacerých oblasti manažérskeho útovníctva a manažérskych systémov podniku. Aby bol zabezpeený synergický efekt medzi jednotlivými databázami je nevyhnutné vedieť, o by mal nákladový controlling obsahovať a sledovať. Z hľadiska vytvorenia funknej
SOUVISEJÍCÍ KNIHY