Nákladový controlling eBook

Fatimma.cz Nákladový controlling Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Nákladový controlling! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Nákladový controlling a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Nákladový controlling.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,84 MB

ISBN: 9788081681080

POPIS
Publikácia Nákladový controlling – prípadové štúdie je vynikajúcou učebnou pomôckou, vďaka ktorej si študenti môžu preveriť svoje teoretické poznatky z oblasti nákladového controllingu a zistiť, či ich vedia efektívne využiť pri riešení praktických príkladov. Autori publikácie prinášajú viac ako 70 príkladov, na ktorých sa študenti môžu otestovať. V závere publikácie ponúkajú vzorový test a vzorové teoretické otázky, vďaka ktorým študenti zistia, či sú dostatočne pripravení na zápočet a skúšku. Publikácia je určená najmä študentom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale môže byť dobrou študijnou pomôckou aj pre študentov iných fakúlt ekonomického zamerania.
STÁHNOUT ČÍST
Controlling - ManagementMania.com
Nákladový controlling a řízení útvarů; Struktura odpovědnostních středisek - předpoklad účinného útvarového řízení; Režijní náklady - řízení výkonných útvarů. Rozpočty útvarů, sestavování a využití v řízení. Řízení režie a hospodárnost: proč je přiřazovat kalkulovaným výkonům.
Controlling pro specialisty | Gradua - otevřené vzdělávací ...
Vysokoškolská učebnica Nákladový controlling je výsledkom niekoľkoročnej výskumnej a pedagogickej činnosti jej autorov a ich spolupráce s hospodárskou praxou. Obsahuje komplexný pohľad na...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY