Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR eBook

Fatimma.cz Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR Image

INFORMACE

Hledáte knihu Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Boris Balog? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,97 MB

ISBN: 9788081685286

POPIS
Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na jeho vyhlasovanie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ale nevzťahovala na prípravu návrhu právneho predpisu, na jeho obsahové náležitosti a požiadavky. Rok 2015 však priniesol pre tvorbu právnych predpisov na Slovensku zásadnú zmenu prijatím osobitného zákona, ktorý reguluje tvorbu právnych predpisov, čím na úrovni právnej sily zákona došlo k zakotveniu pravidiel pre tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov a ich vyhlasovania v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky tak predstavuje príspevok k skvalitneniu právneho poriadku Slovenskej republiky ako aj života jej občanov, podnikateľských súbjektov a ďalších osôb, ktoré na jej území pôsobia.Komentár obsahuje komplexný a ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, doplnený príkladmi a súvisiacou judikatúrou.
STÁHNOUT ČÍST
400/2015 Z. z. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o ...
Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na jeho vyhlasovanie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ale nevzťahovala na prípravu návrhu právneho predpisu, na jeho obsahové náležitosti a požiadavky. Rok 2015 však priniesol pre tvorbu právnych ...
Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR ...
Zákon č. 400/2015 Z.z. - o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov úplné a aktuálne znenie
SOUVISEJÍCÍ KNIHY