Dejiny školstva a pedagogiky eBook

Fatimma.cz Dejiny školstva a pedagogiky Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Dejiny školstva a pedagogiky! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Dejiny školstva a pedagogiky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Dejiny školstva a pedagogiky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,62 MB

ISBN: 9788055405964

POPIS
Dejiny školstva a pedagogiky ako samostatná vedná disciplína sa zaraďujú do systému edukačných vied. Predmetom a ich úlohou je skúmať vývin pedagogických teórií a výchvno-vzdelávacej praxe v rozličných etapách vývoja ľudskej spoločnosti.Učebnica sa delí na 11 kapitol. V 1. kapitole autor venuje pozornosť teoretickým otázkam dejín školstva a pedagogiky, kde patria otázkyheuristiky /pramene edukačnej historiografie a metódy vedeckého výskumu/. V nasledujúcich kapitolách autor analyzuje vývin pedagogického myslenia v staroveku. Stredoveká scholastika determinovala duchovnú kultúru, literatúru a vzdelávanie. Renesancia a humanizmus v 2. polovci 15. a v 16. storočí v Európe prichádza s kritikou stredovekej výchovy školstva. Reformácia ako sociálno-politické hnutie v 16. storočí. V Nemecku ovplyvnila aj výchovu a školstvo. Reakciou na reformáciu bola protireformácia.V ďalších kapitolách autor učebnice charakterizuje barok, ktorý poznačil aj premeny v sociálnej oblasti. V učebnici nechýbaani vývoj školstvaa pedagogiky v Rusku v 18. a 19. storočí. Obsahom dvoch záverečných kapitol sú pedagogické smery 20. storočia a osobnosť Janusza Korczaka, poľského lekára, spisovateľa a pedagóga.
STÁHNOUT ČÍST
Dejiny školstva a pedagogiky | PaedDr. Lucia Vozárová, PhD ...
Antikvariát Staroknih │ Dejiny školstva a pedagogiky (1986). Vysokoškolská učebnica, ktorá vás oboznámi s vývojom školstva, výchovy, vzdelávania a pedagogických teórií od najstarších čias až po časy vydania knihy. Hlavné kapitoly knihy nájdete nižšie na stránke. Autori: Tomáš Srogoň, Jozef Cach, Jozef Matej, Jozef…
Dejiny školstva a pedagogiky - Jozef Pšenák, 2012 ...
z predmetu DEJINY ŠKOLSTVA A PEDAGOGIKY v bakalárskom študijnom programe Pedagogika 1. Antická výchova - všeobecné črty, rozdelenie - Grécko: Homérova doba, základné pojmy, Sparta, Atény, klasické obdobie, sofisti, Sokrates, Platón, Aristoteles - Rím: starorímska výchova, výchova v republikánskom a cisárskom Ríme,
SOUVISEJÍCÍ KNIHY