Zákon o nemocenském pojištění – úplné znění s výkladem eBook

Fatimma.cz Zákon o nemocenském pojištění – úplné znění s výkladem Image

INFORMACE

Hledáte knihu Zákon o nemocenském pojištění – úplné znění s výkladem? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Jan Přib? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Zákon o nemocenském pojištění – úplné znění s výkladem.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,16 MB

ISBN: 9788024728179

POPIS
V publikaci se můžete seznámit se zcela novým zákonem o nemocenském pojištění včetně novel, které byly dosud přijaty. Známý odborník a spoluautor nové právní úpravy v úvodním výkladu přibližuje hlavní změny a přehledně je porovnává s minulým zněním. Nový zákon č. 187/2006 Sb. nabývá (po dvojím posunu) účinnosti dnem 1. 1. 2009 a obsahuje komplexní úpravu nemocenského pojištění, která byla dosud obsažena v řadě zákonů a vyhlášek. Zákon přináší řadu zásadních změn, např. stanoví nová pravidla účasti na nemocenském pojištění (zejména dosažení příjmu alespoň 2 000 Kč za měsíc), zavádí náhradu mzdy v období prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti, kterou bude hradit zaměstnavatel, stanoví nový způsob určení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek, umožňuje pobírání peněžité pomoci v mateřství pro všechny muže na základě dohody s matkou dítěte, umožňuje při ošetřování dítěte vystřídání obou rodičů, přesně vymezuje povinnosti v rámci režimu dočasně práce neschopného pojištěnce včetně sankcí za porušení těchto povinností, převádí výplatu dávek nemocenského pojištění od zaměstnavatelů na okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení, upravuje úkoly a oprávnění zaměstnavatelů (kteří se již nebudou rozdělovat na dvě skupiny podle počtu zaměstnanců) při provádění nemocenského pojištění včetně sankcí za porušení stanovených povinností, upravuje řízení ve věcech nemocenského pojištění atd.. Zákon upravuje též přechod na novou právní úpravu, zejména upravuje příslušnost zaměstnavatelů k výplatě dávek, na které vznikl nárok ještě před 1. 1. 2009.
STÁHNOUT ČÍST
Zákon o nemocenském pojištění - úplné znění s výkladem ...
Jan Přib Zákon o nemocenském pojištění . Jan Přib: Zákon o nemocenském pojištění úplné znění s výkladem Parametry produktu Kniha Druh sortimentu Čeština Jazyk Přib Jan Autor 2008 Rok vydání 2. vydání Pořadí vydání 170 x 240 x 2 mm formát Více informací
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení - Celé znění ...
Zákon o pojištění dělníků pro případ nemoci ve znění zákonů z roku 1888, 1917, 1919 a 1920 / Vydáno: ([1921]) Zákony '993/1, 1. kapitola / 1. aktualizace: Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění po novele č. 61/1999 Sb.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY