Encyklopedie českých právních dějin III. eBook

Fatimma.cz Encyklopedie českých právních dějin III. Image

INFORMACE

Encyklopedie českých právních dějin III. je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaromír Tauchen. Přečtěte si s námi knihu Encyklopedie českých právních dějin III. na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Encyklopedie českých právních dějin III..pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,28 MB

ISBN: 9788073806026

POPIS
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a řadou historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí, ale i odborníků z praxe se podařilo vytvořit několikasetčlenný kolektiv autorů z České republiky a Slovenské republiky, ale i z Rakouska, Maďarska, Polska, Německa a dalších evropských států. Výsledkem jejich několikaleté práce je mnohosvazková encyklopedie sumarizující všechny důležité poznatky z historie státu a práva na území České republiky. Encyklopedie českých právních dějin je strukturována do několika částí. Kromě vstupních úvodních studií osvětlujících vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy, je stěžejní částí encyklopedie komplex obsahující věcná hesla. Samostatnou část encyklopedie tvoří několikasetčlenný soubor životopisů předních českých a československých právníků. Doplňky encyklopedie jsou přílohy a podrobný přehled právních dějin v datech. Jednotlivá hesla jsou doplněna podrobnou bibliografií a odkazy, provázanými s ostatními hesly. III. svazek Encyklopedie českých právních dějin tvoří abecedně uspořádaná věcná hesla v rozsahu K-M.
STÁHNOUT ČÍST
Encyklopedie českých právních dějin
Akademická encyklopedie českých dějin. A-C. Jednotlivá hesla této encyklopedie, jejichž rozsah podle povahy tématu kolísá od stručných charakteristik po rozsáhlé specializované studie, jsou zaměřena na události, instituce a procesy, které formovaly život společnosti v jejích nejrůznějších polohách.
Encyklopedie českých právních dějin III., svazek K-M ...
I. svazek A-Č. I. svazek Encyklopedie českých právních dějin obsahuje úvodní studie osvětlující vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy.Hlavní část tvoří abecedně uspořádaná věcná hesla v rozsahu A-Č.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY