Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti eBook

Fatimma.cz Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti Image

INFORMACE

Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Markéta Skořepová. Přečtěte si s námi knihu Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,41 MB

ISBN: 9788073945916

POPIS
Neúplné nebo smíšené rodiny, obvykle vnímané jako problém, průvodní jev zásadních sociálních proměn či dokonce krize společnosti 20. a 21. století, nejsou v dějinách evropského obyvatelstva ničím novým. Vysoká úmrtnost lidí v produktivním věku a nové sňatky vdovců a vdov měly v minulých staletích podobný efekt jako dnešní rozvodovost. Předčasný rozpad rodiny, jakkoli mohl být pro své aktéry bolestný, byl na konci 18. a v první polovině 19. století naprosto obvyklou životní zkušeností. Nezletilé děti velmi často žily pouze s jedním z rodičů, mnohdy sdílely domácnost s macechou nebo otčímem a někdy i s nevlastními sourozenci.Obraz sirotka byl v evropské mentalitě pevně zakotven jako prototyp hodného chudého, který zasluhuje veškerou péči a podporu. Dítě bez rodiny vždy přitahovalo pozornost a jeho situace vyvolávala emoce. Společenský diskurs pracoval i se stereotypem chudé vdovy, který způsoboval, že ovdovělé ženy vždy požívaly více výhod a budily více zájmu než osamělí vdovci. Vysoký morální status a hodnoty, jež se vdovám a sirotkům přisuzovaly v souladu s pojetím křesťanských ctností, ale kontrastovaly s běžnou životní realitou. Ovdovění a osiření jsou fenomény, které zásadně ovlivňovaly životy jednotlivců a podobu rodinných struktur v minulosti.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti | Moja ...
Ovdovění a osiření jsou fenomény, které zásadně ovlivňovaly životy jednotlivců a podobu rodinných struktur v minulosti. O tomto pojednává předkládaná publikace. Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti
Markéta Skořepová | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví
Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. SKOŘEPOVÁ Markéta. dostupnost neznámá ... O společnosti Barvič a Novotný ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY