Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov eBook

Fatimma.cz Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,97 MB

ISBN: 9788081688607

POPIS
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa v Slovenskej republike určili podmienky a pravidlá prenájmu poľnohospodárskej pôdy subjektom vykonávajúcim činnosti v poľnohospodárstve, pričom jeho štruktúra bola od počiatku rozložená do 4 častí: nájom pozemku na poľnohospodárske účely, nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, nájom podniku na poľnohospodársku výrobu a nájom lesného pozemku na hospodárenie v lesoch.Predmetom komentára je priblížiť zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov tak odbornej, ako aj laickej verejnosti, a vysvetliť jeho jednotlivé ustanovenia, ako aj poukázať na prípadné aplikačné problémy s ním súvisiace v praxi.
STÁHNOUT ČÍST
Nájom poľnohospodárskych pozemkov vo svetle nedávnych ...
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa v Slovenskej republike určili podmienky a pravidlá prenájmu poľnohospodárskej pôdy subjektom vykonávajúcim činnosti v poľnohospodárstve, pričom jeho ...
Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp ...
Predmetom komentára je priblížiť zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov tak odbornej, ako aj laickej verejnosti, a vysvetliť jeho jednotlivé ustanovenia, ako aj poukázať na prípadné aplikačné problémy s ním súvisiace v praxi.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY