Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl eBook

Fatimma.cz Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl Image

INFORMACE

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Terézia Lampartová. Přečtěte si s námi knihu Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,30 MB

ISBN: 9788007023161

POPIS
Pracovný zošit uzatvára úspešnú sériu s tvorivými úlohami, ktoré rozvíjajú čitateľskú gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl. Svojím zameraním rešpektuje aktuálne potreby vzdelávania v škole aj v domácom prostredí. Jeho autorka pripravila pre žiakov príbehy, rozprávky, bájky, povesti, rébusy, náučné texty aj vedomostný kvíz o Slovensku. V úlohách, ktoré učia správne pochopiť obsah textu a zadanie úlohy, uplatnila medzipredmetové vzťahy a rôzne zábavné formy odpovedí. Žiaci si zároveň zlepšia svoju pozornosť, logické myslenie, no tiež kreativitu a výtvarné schopnosti. V súčasnosti sa čoraz častejšie presviedčame, že dobrá úroveň čitateľskej gramotnosti umožňuje dosiahnuť úspešné výsledky aj v iných predmetoch, ako je slovenský jazyk, a predstavuje cennú devízu pre praktický život.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Rozvoj čitateľskej gramotnosti inovatívnymi metódami
Knihy Učebnice, odborná literatura Základní školní výuka Jiné předměty Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4 ...
Obsah knihy: Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl Pracovný zošit uzatvára úspešnú sériu s tvorivými úlohami, ktoré rozvíjajú čitateľskú gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl. Svojím zameraním rešpektuje aktuálne potreby vzdelávania v škole aj v domácom ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY