Právo na spravedlivý proces eBook

Fatimma.cz Právo na spravedlivý proces Image

INFORMACE

Právo na spravedlivý proces je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavel Molek. Přečtěte si s námi knihu Právo na spravedlivý proces na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Právo na spravedlivý proces.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,52 MB

ISBN: 9788073577483

POPIS
Soubor knih Pavla Molka má neskromnou ambici odpovědět na otázku: Jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce pod jurisdikcí České republiky?Hlavním hrdinou je tedy jednotlivec (ať už jde o fyzickou, či právnickou osobu, ať jde o českého občana, cizince, či apatridu) vzhlížející souběžně k různým sférám, na nichž mají být chráněna jeho lidská práva: k úrovni vnitrostátní, unijní, regionální a univerzální.Zatímco většina práv zaručuje jednotlivci nějaký výsledný hmotněprávní nárok, právo na spravedlivý proces není zárukou výsledku, tedy domožení se konkrétního hmotného práva. Není tedy právem na vítězství v soudním řízení, ale „jen“ zárukou kvality cesty, kterou se má k tomuto výsledku dojít.Předkládaná kniha tak sleduje „cestu“ svého pomyslného hlavního hrdiny v jurisdikci České republiky. Ten po krátkém historickém exkurzu objeví, jakými úrovněmi ochrany je ve svém právu na spravedlivý proces chráněn. Poté se dozví, zda se vůbec dostane k soudu, zjistí, zda je tento soud nezávislý a nestranný, a dopátrá se, jaké náležitosti by mělo mít řízení před takovým soudem. Během své cesty získá představu, jak dlouho by po této cestě měl maximálně putovat, a seznámí se s „bonusy“, které na něj dopadají, pokud řízení, jemuž je podroben, je řízením trestním. Na závěr se hrdina poučí, jaké může dostat odškodnění, pokud požadavky a přísliby předchozích kapitol zůstaly nenaplněny.Autorův živý styl, s nímž i reálná soudní rozhodnutí vypráví jako příběhy, vás donutí při čtení knihy lidská práva doslova prožívat.
STÁHNOUT ČÍST
Porušenie práva na spravodlivý proces - nesprávna ...
JUDIKATURA - Ústavní právo - právo na spravedlivý proces. Titulek Právní věty Obsah. Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 1603/15. Odepření spravedlnosti v důsledku administrativního pochybení odvolacího soudu.
Právo na spravedlivý proces - Bc. Jana Kulíková
Právo na spravedlivý (někdy též řádný nebo férový) proces (angl.fair trial, fr. procès équitable) je jedním z důležitých základních práv.. Toto právo dopadá na všechna řízení před orgány veřejné moci, nikoli pouze na řízení před soudem, jak je někdy mylně dovozováno.. Obsahem práva na spravedlivý proces je široký katalog dílčích procesních práv ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY