Nevědomí a básnický objev eBook

Fatimma.cz Nevědomí a básnický objev Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Nevědomí a básnický objev! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Nevědomí a básnický objev a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Nevědomí a básnický objev.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,91 MB

ISBN: 9788075300430

POPIS
Kniha vychází z definice poezie jako „otázky existence zodpovídané v záchvatu pocitu existence“ (Mikuláš Medek) a zkoumá její noetickou dimenzi pohledem inspirovaným freudovskou psychoanalýzou.Pokouší se tak naplnit myšlenku básníka a psychoanalytika Zbyňka Havlíčka, že je třeba odhalit „specifickou strukturu básnického nevědomí, strukturu poetické psychiky“. Vztah nevědomí a poezie je zde promýšlen polemicky a kriticky vůči rozšířenému, ale mylnému přesvědčení o úzké souvztažnosti mezi Freudovým pojetím hlubinných duševních struktur a surrealistickou teorií tzv. psychického automatismu. Esej navazuje na tři myšlenkové zdroje: na studii francouzského psychoanalytika Jeana Guillaumina, zabývající se podílem nevědomí na tvořivém zacházení s řečí, na práce Melanie Kleinové o preverbální psychice raných stadií ontogeneze a na teorii Julie Kristevy o sémiotickém a symbolickém rejstříku vnitřního života a jimi dané dvojí kvalitě řečové zkušenosti – preverbální (gestické, intonační, rytmické) a jazykové. Krajnost inspirace je zde zkoumána jako transgresivní konfrontace těchto dvou zkušeností, jako specifický emoční proces, při němž dochází k přepodstatnění prožitku existence spjatého s nemožností sebevyjádření, tj. nejisté a excitující situace Já před jsoucnem, v jinou nejistotu či jiné vzrušení, ve vzrušující a pronikavé enigma jiné ontické struktury – objevného básnického pojmenování.
STÁHNOUT ČÍST
Nevědomí a básnický objev - Stanislav Dvorský | KOSMAS.cz ...
Všechny informace o produktu Kniha Nevědomí a básnický objev - Stanislav Dvorský, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Nevědomí a básnický objev - Stanislav Dvorský.
Zemřel básník, esejista a grafik Stanislav Dvorský ...
Prohlédněte si v nabídce knihkupectví Kosmas.cz knihy, jejichž autorem je Stanislav Dvorský.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY