Základy kriminologie a trestní politiky eBook

Fatimma.cz Základy kriminologie a trestní politiky Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Základy kriminologie a trestní politiky! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Základy kriminologie a trestní politiky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Základy kriminologie a trestní politiky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,22 MB

ISBN: 8071798134

POPIS
Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu čtenářů poslední stav kriminologického poznání u nás i ve světě, reflektuje eskalaci závažných forem kriminality v celosvětovém i národním měřítku a postihuje specifika trestné činnosti v České republice, zejména v návaznosti na politické, společenské a ekonomické změny, k nimž došlo v průběhu posledních 15 let. Autoři, přední odborníci v tomto oboru, se úspěšně pokusili o výklad probíraných okruhů kriminologických otázek v úzkém kontextu s jejich skutečným i možným významem pro uskutečňování racionální trestní politiky, čemuž odpovídá i samotný název učebnice. Opomenuty přitom nejsou návaznosti na související oblast sociologického a psychologického výzkumu; stranou pozornosti nezůstala ani problematika nových podob zločinu, jako např. organizovaná kriminalita, extremismus, terorismus nebo počítačová kriminalita. Význam a opodstatněnost znalosti kriminologických teorií o příčinách a důsledcích kriminality, prezentovaných v učebnici jako ucelený systém poznatků, je zdůrazněn jako předpoklad snahy po poznání pravdivých souvislostí a informací o fenoménu zločinu. V minulosti často neprávem opomíjená viktimologická perspektiva je rovněž nedílnou součástí výkladu. Text je doplněn řadou tabulek, grafů a schémat, které čtenáři usnadňují orientaci a osvojení si příslušné materie.
STÁHNOUT ČÍST
Česká kriminologie 2/2019 — Čeština
Základy kriminologie a trestní politiky (3. vydání) Válková Helena, Kuchta Josef, Hulmáková Jana Cena: 881 Kč Poradce 5-7/2019 - Trestní zákoník a trestní řád Engelmann Jan Cena: 342 Kč Úvod do kriminologie Tomášek Jan Cena: 271 Kč Environmentální kriminologie ...
PDF kriminologie - is.jabok.cz
Dům knihy.cz > Knihy > Právo > Základy kriminologie a trestní politiky. Akce Skladacky-puzzle-akce Akce Dětské knihy se slevou Akce Superman za supercenu! Základy kriminologie a trestní politiky. KUCHTA Josef, VÁLKOVÁ Helena. Info: C.H.BECK, 2019 (3.) - brož., 616 str. EAN: 9788074007323 ISBN: ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY