Sub Urbs: Krajina, sídla a lidé eBook

Fatimma.cz Sub Urbs: Krajina, sídla a lidé Image

INFORMACE

Hledáte knihu Sub Urbs: Krajina, sídla a lidé? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Martin Ouředníček? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Sub Urbs: Krajina, sídla a lidé.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,35 MB

ISBN: 9788020022264

POPIS
Předkládaná kniha Sub Urbs: krajina, sídla a lidé je věnována jevům a procesům, které se v současnosti odehrávají za městem nebo vedle města (sub urbs). Kniha jejíž editory jsou Martin Ouředníček, Petra Špačková a Jakub Novák z Univerzity Karlovy v Praze, obsahuje třináct kapitol odborníků z různých pracovišť. Na fenomén suburbanizace, tedy na proces decentralizace některých původně městských funkcí do zázemí měst, pohlíží především jako na proměnu příměstské krajiny, prostorové a sociální organizace sídel a interakci lidí původně bydlících a nově přicházejících do suburbií z prostředí měst. Kniha nabízí nové perspektivy výzkumu suburbanizace a je charakteristická využitím pohledů různých výzkumných oborů. Vedle sociálních geografů jsou v autorském kolektivu zastoupeni fyzičtí geografové, kartografové, sociologové, urbanisté a architekti. Řazení jednotlivých kapitol knihy směřuje od teoretických a metodologických aspektů výzkumu suburbanizace v České republice, přes případové studie vybraných měst až k aplikačně orientovaným textům nabízejícím implementaci výsledků základního výzkumu zejména v plánovací praxi.
STÁHNOUT ČÍST
Náš knižní tip: Sub Urbs: krajina, sídla a lidé :: Třetí Ruka
Sub Urbs: krajina, sídla a lidé Ouředníček Martin, Špačková Petra, Novák Jakub (eds. )
SUBURBANIZACE | Česká republika
Předkládaná kniha Sub Urbs: krajina, sídla a lidé je věnována jevům a procesům, které se v současnosti odehrávají za městem nebo vedle města (sub urbs). Kniha jejíž editory jsou Martin Ouředníček, Petra Špačková a Jakub Novák z Univerzity Karlovy v Praze, obsahuje třináct kapitol odborníků z různých pracovišť.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY