Tribotechnika v teórii a praxi eBook

Fatimma.cz Tribotechnika v teórii a praxi Image

INFORMACE

Tribotechnika v teórii a praxi je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Veria Peťková. Přečtěte si s námi knihu Tribotechnika v teórii a praxi na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Tribotechnika v teórii a praxi.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,32 MB

ISBN: 9788081260575

POPIS
Kniha je rozčlenená do 13-tich kapitol v rozsahu 367 strán s množstvom tabuliek, grafov a obrázkov. Už vo svojom názve napovedá, že sa dotýka teoretických i praktických informácií z oblasti používania mazacích prostriedkov, mazacích zariadení a pracovnými tribotechnickými postupmi.V samostatných kapitolách oboznamuje čitateľa so základmi tribológie, s druhmi mazacích prostriedkov, ako tieto pôsobia v systémoch a aké sú na ne kladené požiadavky. Čo ovplyvňuje ich kvalitu a ako je potrebné sa o ne starať a ošetrovať ich, ako sa hodnotia vlastnosti tribotechnického systému počas technického života. V kapitole o vzorkovaní sa popisuje jeho dôležitosť, aby sa získali skutočne pravdivé informácia o mazive, ale i o zariadení ako takom. Samostatnú časť tvorí proces analýzy a vyhodnocovania kvality maziva. Čitateľa oboznamuje s praktickými príkladmia aplikáciami jednotlivých diagnostických metód, bezpečnosťou a hygienou pri manipulácii s mazivami. Mazivo je rovnocenný, plnohodnotný, aktívny prvok systému. Svojimi vlastnosťami pôsobí a určuje funkčné závislosti, vytvára štruktúru systému a zároveň ovplyvňuje veľkosť mechanických, energetických a materiálových strát, čím neovplyvňuje iba technický život samotného tribologického systému, ale aj celého technického zariadenia. Kniha čitateľovi poskytne veľa užitočných informácií a poznatkov, ktoré budú uplatniteľné pri vzdelávaní a v praktickom živote.
STÁHNOUT ČÍST
Akupunktura v teorii a praxi | Sleviste.cz
Česká strojnická společnost sekce Tribotechnika pořádá 16. - 17. října 2007 v Praze 10. konferenci Tribotechnika v teorii a praxi s mezinárodní účastí. Termín pro zaslání abstraktů příspěvků: 15. ledna 2007. Předsedou programového výboru je Ing. Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, Praha.
Aktuality | Strana 554 z 573 | Hospodářská komora ČR
Biofeedback v teorii a praxi Jediná domácí komplexní publikace kdanému tématu vsoučasnosti poskytuje informace zteoretického i aplikovaného hlediska.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY