Metodologie nalézání práva eBook

Fatimma.cz Metodologie nalézání práva Image

INFORMACE

Hledáte knihu Metodologie nalézání práva? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Filip Melzer? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Metodologie nalézání práva.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,48 MB

ISBN: ",

POPIS
Tato publikace je první moderní učebnicí právní metodologie (právní argumentace) v českém právním prostředí. Obsahuje rozbor jednotlivých v právní praxi užívaných argumentů a jejich místo v systému právní argumentace. Vysvětluje tak vzájemné vztahy i mezi argumenty, které běžně činí obtíže (např. vztah argumentu a contrario a argumentu per analogiam).Jednotlivé argumentační postupy ukazuje na konkrétních příkladech platného českého právního řádu, vybraných zejména z judikatorní činnosti soudů.Učebnice se věnuje například těmto problémům z oblasti právní argumentace:- Jak získávají jednotlivé právní argumenty legitimitu pro použití v právní praxi?- K čemu směřuje výklad právních předpisů? Zde se učebnice podrobně zabývá naukou o výkladovém cíli.- Praktický význam jazykového výkladu a nauka o třech oblastech pojmu.- Jaký je vztah historického výkladu k ostatním výkladovým metodám a kdo je „zákonodárcem“, jehož vůli zkoumáme?- Systematické argumenty a jejich povaha.- Objektivně teleologický výklad jako základní metoda výkladu právních předpisů.- Může soudce rozhodovat praeter legem či dokonce contra legem? Legitimita a meze soudcovského dotváření práva.Učebnice Metodologie nalézání práva – úvod do právní argumentace představuje prakticky aplikovanou právní teorii. Má tak významnou praktickou relevanci, neboť ovládnutí této materie je nezbytným předpokladem správného odůvodnění řešení právních problémů.
STÁHNOUT ČÍST
Metodologie | Slovník cizích slov
[1] MELZER, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 39 an. Shodně též L. Hlouch, který uvádí: "platné právo není tvořeno svými zdrojovými právními větami (tj. pozitivním právem ve smyslu souhrnu normativních textů, tzv. law in books), nýbrž teprve větami výkladovými, které jsou výsledkem interpretace právních ...
Metodologie nalézání práva - - Megaknihy.cz
Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 2. v... Hodnocení produktu: 0%. Předložená publikace systematicky rozebírá, jaké argumenty praktický právník může a musí zohlednit, když z právního předpisu odvozuje řešení konkrétního případu. Aby nalézání...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY