Odtajnené trezory slov II eBook

Fatimma.cz Odtajnené trezory slov II Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Odtajnené trezory slov II! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Odtajnené trezory slov II a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2002

NÁZEV SOUBORU: Odtajnené trezory slov II.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,60 MB

ISBN: 8070906596

POPIS
Autor analyzuje pôvod jednotlivých slovenských slov, vlastných mien a zemepisných názvov. Dielo čiastočne nahrádza dosiaľ nejestvujúci kompletný etymologický slovník slovenského jazyka a prezentuje významné výsledky autorovho celoživotného odborného bádania.
STÁHNOUT ČÍST
Odtajnené trezory slov III. - Šimon Ondruš - za 1 ...
Terminológia. Podľa definície z technickej normy obuv je (sú) „výrobok(-ky) pozostávajúci(-ce) zo spodku a zvršku z rôznych materiálov, určený(-é) na ochranu alebo pokrytie nohy". Podľa mierne odlišnej definície je obuv „súčasť odevu chrániaca nohy proti vonkajším klimatickým a mechanickým vplyvom a súčasne umožňujúca zdravotne nezávadnú chôdzu".
PRASLOVANŠTINA | Nový encyklopedický slovník češtiny
Pri ich výklade vychádza z rozsiahlych poznatkov z vývinu jazykov. tak indoeurópskych ako aj ugrofínskych. a teda geneticky nepríbuzných jazykov. Odtajnené trezory slov vypĺňajú medzeru v slovenskej etymológii a nahrádzajú dosiaľ nejestvujúci slovenský etymologický slovník. . .
SOUVISEJÍCÍ KNIHY