Obecná kineziologie eBook

Fatimma.cz Obecná kineziologie Image

INFORMACE

Obecná kineziologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ivan Dylevský. Přečtěte si s námi knihu Obecná kineziologie na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Obecná kineziologie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,15 MB

ISBN: 8024716497

POPIS
Tato zcela nově pojatá učebnice známého pedagoga, odborníka a autora plně odpovídá modernímu pojetí oboru. Barevná kniha je bohatě ilustrována originálními barevnými i černobílými kresbami. Ocení ji nejen studenti fyziatrie, rehabilitace, tělovýchovného lékařství, ale i ostatní studenti lékařských fakult a dalších oborů. Vzhledem k novému pojetí je tato kniha přínosem i pro postgradulní studium. Kineziologie je soubor věd o pohybu. Cílem obecné kineziologie je podat stručnou a srozumitelnou charakteristiku pohybu vznikajícího na buněčné úrovni, pokračujícího tkáňovou kineziologií a končící integrací řídících procesů na úrovni organismu. Obecná kineziologie je propedeutikou, jejíž absolvování poskytuje soubor základních informací, umožňujících racionální pochopení funkcí pohybového systému v normě i v patologii. Na tuto publikaci v brzké době naváže Speciální kineziologie. * * * Z anotace autora: Pohyb je změna uvnitř a vně soustavy. V kineziologii člověka jde o pohyb realizovaný živou soustavou - lidským tělem a jeho segmenty. Většinou jde o pohyb řízený. Kineziologie je soubor věd o pohybu. Jde o typicky interdisciplinární obor, který se vyvíjel celé dvacáté století na pomezí morfologie, biomechaniky, neurofyziologie, neurologie, ortopedie a rehabilitačního lékařství. Dnes se kineziologie postupně profiluje jako samostatný vědní obor. Rozvoj rehabilitace a její výuky si vynutil i zařazení výukového předmětu kineziologie do kurikula různých studijních disciplín.
STÁHNOUT ČÍST
17PBFAOK - Anatomie a obecná kineziologie | predmety.fbmi ...
Kineziologie je soubor věd o pohybu. Cílem obecné kineziologie je podat stručnou a srozumitelnou charakteristiku pohybu vznikajícího na buněčné úrovni, pokračujícího tkáňovou kineziologií a končící integrací řídících procesů na úrovni organismu.
Obecna kineziologie e kniha levně | Blesk zboží
Přednášející: Ivan Dylevský (gar.), Yulia Čuprová Cvičící: Yulia Čuprová, Dita Hamouzová, Václav Kvítek, Radek Matlach Předmět zajišťuje: katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Anotace: Předmět Anatomie a obecná kineziologie má za úkol studenty připravit na práci s obecným názvosloví používaným při určování směrů a míst v lidském těle ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY