Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky eBook

Fatimma.cz Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Image

INFORMACE

Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vojtěch Trapl. Přečtěte si s námi knihu Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,45 MB

ISBN: 9788074789694

POPIS
Kniha je vůbec prvním komentářem k Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, který je jedním ze stálých rozhodčích soudů v ČR. Praktický komentář z pera dlouholetých rozhodců seznamuje čtenáře s ústavními a zákonnými předpoklady fungování této instituce, provádí ho jednotlivými kroky řízení před Rozhodčím soudem a upozorňuje na problematické momenty řízení, které byly opakovaně řešeny nejen v praxi Rozhodčího soudu, ale také v judikatuře obecných soudů. Komentované znění vychází z posledního stavu textu Řádu Rozhodčího soudu, který byl novelizován k 1. 10. 2015. Kniha navíc obsahuje české znění Pokynů IBA pro případ střetu zájmů v mezinárodní arbitráži. Tato základní pravidla Mezinárodní advokátní komory mohou být inspirativní i pro české prostředí a mohou významně přispět ke sjednocování praxe v řízení před Rozhodčím soudem. Autoři jsou dlouholetými rozhodci zapsanými u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a působícími i v mezinárodní arbitrážní komunitě. Martin Maisner je také spoluautorem komentáře k zákonu o rozhodčím řízení (2015).
STÁHNOUT ČÍST
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární...
Česká republika.
Chtěla si půjčit půl milionu korun na opravy. Peníze nedostala a přišla...
Česká republika.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY