Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku eBook

Fatimma.cz Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,40 MB

ISBN: 9788024620534

POPIS
Učební text určený především pro studenty oboru ošetřovatelství na 1. lékařské fakultě UK v Praze shrnuje základní ošetřovatelské problémy nemocných s chorobami ušními, krčními a nosními tak, aby bylo možné vytvářet plán ošetřovatelského procesu v oblasti zhodnocení nemocného, stanovení ošetřovatelských problémů, naplánování péče, provedení opatření a zhodnocení efektu.
STÁHNOUT ČÍST
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ...
2008 Pravidelné měsíční schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Praha: první čtvrtky v měsíci kromě července - září a prosince.Místo konání: posluchárna FN Praha-Motol, začátek 15.00 hod.Organizace, program a info: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., Klinika ORL/CHHK 1. LF UK a Katedra IPVZ.
Kontakt - FN Motol
1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. 23.11.2012
SOUVISEJÍCÍ KNIHY