Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ eBook

Fatimma.cz Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ Image

INFORMACE

Hledáte knihu Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Zuzana Hirschnerová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,95 MB

ISBN: 9788081460326

POPIS
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – metodická príručka je publikáciou, ktorá nielen výrazne uľahčí prácu učiteľa, ale svojim obsahom i spôsobom spracovania, bude pre neho zdrojom inšpirácií tak v prípravnej ako aj v realizačnej etape výchovno-vzdelávacieho procesu. Metodická príručka je v súlade s ŠVP a spĺňa požiadavky ISCED 1 v oblasti Jazyk a komunikácia, najmä dôsledným uplatňovaním princípov komunikačného vyučovania materinského jazyka. Formálne je rozdelená na teoretickú a praktickú časť.
STÁHNOUT ČÍST
Slovenský jazyk | Zábavné precvičovanie
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ - učebnica. Autor: Z. Hirschnerová - R. Adame Strana Prejdi
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ - učebnica - AITEC
Stránka s množstvom testov, nápadov a učív pre všetých učiteľov, žiakov i rodičov záklandých škôl. Testy - Učivá - Nápady - Slovenský jazyk - Výstupný test SJL- 4. ročník
SOUVISEJÍCÍ KNIHY