Z evolučního hlediska eBook

Fatimma.cz Z evolučního hlediska Image

INFORMACE

Z evolučního hlediska je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Havlík. Přečtěte si s námi knihu Z evolučního hlediska na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Z evolučního hlediska.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,78 MB

ISBN: 9788070073582

POPIS
Lze rozlišit vědu, jakou je Darwinova teorie evoluce, od pavědy, jakou je kreacionismus? Jaký je vlastně dosah darwinismu - je omezen na biologickou sféru, nebo jej lze zobecnit v univerzální teorii vývoje? Umožní nám pochopit nejen povahu našich těl, ale i našich myslí? Zdůvodníme studiem našeho evolučního původu své morální závazky? A ospravedlníme jím svůj nárok na objektivní poznání?Podobné otázky si kladou autoři první české publikace, která systematicky mapuje vliv moderní evoluční teorie na klíčové oblasti filosofie - filosofii vědy a mysli, etiku a teorii poznání. Obecněji se kniha řadí do proudu současného filosofického naturalismu, ačkoli autoři nezaujímají vůči naturalismu vždy stejné postoje. První dvě kapitoly se týkají filosofie vědy a jejich cílem je vyjasnění vědeckého statusu darwinistické teorie evoluce. Další se zaměřují na evoluční teorii mysli a etiku a poslední dvě kapitoly mapují současné evoluční teorie poznání, které sdílejí naději, že náš nárok na objektivní poznání lze podpořit přihlédnutím k evoluční historii tohoto poznání, případně poznávacích schopností.
STÁHNOUT ČÍST
Z evolučního hlediska | Dumknihy.cz - knihy po všech stránkách
Jednak totiž lze říct, že zhruba polovina mužů byla z evolučního hlediska zbytečná - nepřispěli do genetického koktejlu, jehož výsledkem je nyní každý z nás, a nenaplnili tak svůj základní biologický účel (čili reprodukci). Zadruhé, ženy se na našem genetickém kódu podílely se zhruba dvojnásobnou silou než ...
Problematika lidské nahoty z duchovního hlediska - Blog ...
Roli však může hrát i biologie: z evolučního hlediska je pro samce důležité číst výrazy soků. Jsou pak lépe připraveni na případnou konkurenci. Foto: wavebreakmedia, Shutterstock.com. Někdy se zdá, že si ženy a muži nemůžou nikdy porozumět.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY